Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestuursbeurs studentenvereniging L.A.N.X. ingetrokken

12 september 2023
Onlangs is bekend geworden dat er tijdens een introductiereis naar Roemenië van het Amsterdamse dispuut Ares van de studentenvereniging L.A.N.X. in november 2022 ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag hebben plaatsgevonden. Wij zijn diep geschokt en het is bedroevend dat dergelijke incidenten nog steeds plaatsvinden. Een studentenvereniging zou juist een veilig sociaal vangnet moeten zijn voor nieuwe studenten om belangrijke levenservaring op te doen naast hun studie. Het mag nooit zo zijn dat de (sociale) veiligheid van mensen hierbij in het geding komt. Het is van het allergrootste belang om ervoor te zorgen dat dit soort ernstige misstanden nooit meer voorkomen in de toekomst.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hebben we besloten om de financiële en promotionele steun aan de studentenvereniging L.A.N.X. stop te zetten en de vereniging niet langer uit te nodigen voor academische evenementen. Daarnaast doen wij een dringend beroep op de vereniging zelf om de verantwoordelijkheid voor een structurele cultuurverandering nu écht op te pakken. Het is van het grootste belang dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag nooit meer de ruimte krijgt om voor te komen. Dit is voor ons als universiteit een absolute voorwaarde voor het voortbestaan van een band tussen L.A.N.X. en Vrije Universiteit Amsterdam.

We blijven in gesprek met de vereniging om samen te werken aan een structurele cultuurverandering binnen hun organisatie.

Gedragscode
In de gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd van Studentenverenigingen te Amsterdam is de verantwoordelijkheid voor persoonlijke integriteit, de gezondheid en de hygiëne van de aspirant-leden opgenomen, alsmede de mogelijkheid tot het opleggen van sancties zoals het intrekken van bestuursbeurzen en het opschorten van de mogelijkheid tot promotie bij de onderwijsinstellingen. De code is getekend door UvA, VU, HvA en namens de studentenverengingen door de Amsterdamse Kamer van Verengingen.