Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Artikel Patrick Mello genomineerd voor Bernard Brodie Prijs 2023

5 januari 2023
Het wetenschappelijk artikel "Unintended Consequences of UN Sanctions" van politicoloog Patrick A. Mello (Universitair docent internationale veiligheid aan Vrije Universiteit Amsterdam) en Katharina L. Meissner (Universiteit van Wenen) is genomineerd voor de Bernard Brodie Prize 2023. De prijs wordt jaarlijks door het tijdschrift Contemporary Security Policy uitgereikt aan de auteur van een excellent artikel dat het voorgaande jaar in het tijdschrift is gepubliceerd.

Sancties worden vaak gebruikt als reactie op crises in de wereldpolitiek. "Het meeste onderzoek naar sancties richt zich op de effectiviteit ervan - om uit te zoeken wanneer en onder welke omstandigheden sancties hun doel al dan niet bereiken. Voor dit artikel richten wij ons op de "onbedoelde gevolgen" van sancties - ongeacht of de sancties zelf effectief waren of niet," zegt Mello over de invalshoek van het artikel.

Onbedoelde gevolgen zijn onder meer een toename van corruptie en misdaad, mensenrechtenschendingen en een versterkt autoritair bewind. Mello: "Hoewel dit in eerder werk ook is genoemd, zijn er opvallend weinig empirische studies over dit onderwerp geweest."

"Ons artikel is een van de eerste waarin gegevens van het onlangs geïntroduceerde Targeted Sanctions Consortium (TSC) worden gebruikt om te onderzoeken onder welke voorwaarden onbedoelde negatieve gevolgen optreden. Onze resultaten benadrukken de negatieve gevolgen van uitgebreide en langdurige sancties en het vermogen van autocratische regimes met genoeg economische middelen om ongehinderd door te gaan ondanks de sancties. Naast onze empirische studie met kwalitatieve vergelijkende analyse, bieden we ook twee case illustraties van Haïti en Noord-Korea."

Mello was verheugd te horen dat hun artikel op de shortlist van de Bernard Brodie Prize 2023 stond. "Het is een prestigieuze prijs van een hoog aangeschreven tijdschrift op het gebied van internationale veiligheid en onder eerdere winnaars zijn baanbrekende artikelen in het vakgebied. Ik ben ook erg blij met de erkenning voor het werk dat Katharina en ik in dit artikel hebben gestoken."

Contemporary Security Policy is een van de oudste peer-reviewed tijdschriften op het gebied van internationale conflicten en veiligheid en bevordert theoretisch gebaseerd onderzoek naar beleidsproblemen van gewapende conflicten, interventie en conflictoplossing.