Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Antropoloog Giulia Sinatti vertegenwoordigt VU in onderzoek naar hiv-genezing

3 november 2023
NWO en het Aidsfonds financieren een zesjarig onderzoeksproject om een doorbraak in hiv-genezing te bereiken. Antropoloog Giulia Sinatti vertegenwoordigt VU Amsterdam in het consortium. Samen een team van sociale wetenschappers onderzoekt ze hoe transnationale samenwerkingen binnen biomedisch onderzoek de zoektocht naar wereldwijde hiv-genezing vooruit kunnen helpen.

In het project werken nationale en internationale onderzoeksgroepen om een eerste stap te zetten naar hiv-genezing die wereldwijd veilig, acceptabel, betaalbaar en vooral rechtvaardig is. Deze samenwerking stijgt boven de grenzen van de onderzoeksdisciplines uit en kan leiden tot baanbrekende, nieuwe inzichten. Samen met betrokkenen uit de gemeenschap van mensen die leven met hiv en het bedrijfsleven, wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten voor genezing van hiv.

"Ik ben vereerd en enthousiast om deel uit te maken van dit consortium, waarin we gezamenlijk streven naar vooruitgang in wereldwijd onderzoek naar hiv-genezing," zegt Giulia Sinatti. "Na 20 jaar ervaring met wat transnationale samenwerking op het gebied van migratie en ontwikkeling mogelijk maakt, kijk ik ernaar uit om deze ervaring en kennis in dienst te stellen van een, voor mij, nieuw gebied en daarmee onderzoek naar hiv-genezing te ondersteunen. Ik kijk ernaar uit om samen met veel inspirerende consortiumcollega’s aan dit doel te werken!"

Sociale wetenschappen spelen een belangrijke rol in het projectconsortium, waarin biomedische deskundigen de meerderheid vormen. Sinatti: "Het ontwikkelen van veilige, betaalbare en toegankelijke strategieën voor hiv-genezing vereist dringend samenwerking over geografische grenzen heen. Het meeste onderzoek naar hiv-genezing vindt plaats in het Mondiale Noorden, terwijl de meeste mensen die leven met hiv in Afrika wonen."

Daarom zijn sociale wetenschappen zo belangrijk voor dit project. Sociale wetenschappers zullen de belangrijkste betrokkenen in kaart brengen, evenals de betekenis die zij toekennen aan hiv-genezing en de relaties onderling. "Sociale wetenschappers zullen analyseren hoe onderzoeksinstellingen in Afrika ten zuiden van de Sahara en Nederland samenwerken, omdat samenwerking tussen hen essentieel is om echt wereldwijde hiv-genezing te bevorderen." Door deze samenwerkingsverbanden te analyseren terwijl ze zich in het SPIRAL-project ontvouwen, willen de sociale wetenschappers inzichten verschaffen die gelijk gebruikt worden om onderzoeksstrategieën aan te passen en interventies te verfijnen.

Lees voor meer informatie over het project het artikel op de website van NWO.