Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ana Figueiredo ontvangt Veni onderzoeksbeurs

4 september 2023
Ana Figueiredo, sinds 1 september universitair docent economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een Veni onderzoeksbeurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarmee kan ze onderzoek doen naar de invloed van vermogen op het zoekgedrag van werklozen.

Ana Figueiredo is op 1 september begonnen als universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business and Economics. We zijn verheugd om haar welkom te heten aan de faculteit en binnen de onderzoeksafdeling Economie. De komende drie jaar zal ze onderzoek doen naar de manier waarop werklozen naar werk zoeken en de rol van vermogensverschillen daarin.

Over het onderzoeksproject

Werknemers die hun baan verliezen krijgen te maken met een aanzienlijke en langdurige daling van hun inkomen. Hoeveel financiële middelen ze hebben, kan van invloed zijn op hun zoekgedrag naar een nieuwe baan en als gevolg daarvan ook op toekomstige inkomsten.

Vermogende werknemers hebben bijvoorbeeld meer mogelijkheden om hun zoektijd te verlengen door hun vermogen in te zetten, terwijl dit voor werknemers met weinig vermogen geen optie is. In plaats daarvan zoeken zij laagdrempelige, tijdelijke, banen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is niet duidelijk welke soort (laagdrempelige) banen deze werknemers aannemen om hun werkloosheid te verkorten. Dit project onderzoekt wat de impact is van vermogen op het aannemen van laagdrempelig tijdelijk werk na baanverlies, en de lange-termijn gevolgen hiervan.

Ana licht toe: “Mijn onderzoek zal zich richten op drie dimensies. Ten eerste, de invloed van vermogen op het aannemen van tijdelijk werk na het verlies van een baan. Ten tweede, hoe het zoekgedrag samenhangt met de mogelijkheid om binnen een huishouden (inkomens)risico’s te delen. En ten slotte kijk ik wat het aannemen van tijdelijk werk betekent voor de inkomsten op de lange termijn."

Over de Veni onderzoeksbeurs

De Veni onderzoeksbeurs van de NWO, met een maximumbedrag van 280.000, wordt toegekend aan pas gepromoveerde onderzoekers met een excellent onderzoeksvoorstel. De beurs biedt onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelingen en stimuleert nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

Over Ana Figueiredo en haar onderzoek

Voor haar aanstelling bij de Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business and Economics werkte Ana Figueiredo als universitair docent bij Erasmus School of Economics. Ze promoveerde in 2018 als econoom aan de Universitat Pompeu Fabra in Spanje. Haar onderzoek richt zich op het snijpunt van macro-economie en arbeidseconomie, waarbij ze focust op de arbeidsmarktdynamiek en ongelijkheid.