Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

7 ton EU-subsidie voor verbeteren mentaal welzijn Oekraïense vluchtelingen

6 februari 2023
Een internationale groep wetenschappers onder leiding van Els van der Ven, Marit Sijbrandij en Iryna Frankova van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) krijgt de subsidie om psychologische interventies te implementeren die worden aangepast aan de behoeften van Oekraïense vluchtelingen.

Deze interventies, het merendeel ontwikkeld door de WHO, zijn effectief bewezen in onderzoek van o.a. de VU en hebben door het inzetten van medevluchtelingen een relatief groot bereik. Het project met de naam U-RISE wordt vanuit de VU gecoördineerd en omvat samenwerkingen met verschillende partners zoals ARQ nationaal psychotrauma centrum en drie NGO's in Roemenië, Polen en Slowakije, die zorgen voor implementatie ter plaatse.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn miljoenen mensen het land ontvlucht. De blootstelling aan de oorlog leidt tot een hoog risico op het ontwikkelen van psychische problemen onder vluchtelingen en legt een grote druk op de gezondheidszorg van gastlanden. Van der Ven: “Met deze subsidie kunnen we op internationaal niveau onderzoekers en andere belanghebbenden samenbrengen om de zorg voor deze kwetsbare groep beter te organiseren. Inmiddels hebben we een startmeeting gehad op de VU met partners uit Polen, Slowakije, Roemenië, Nederland en de projectleider van de EU die op bezoek was uit Brussel.”

Europees netwerk GGZ-professionals
Doelstellingen van U-RISE zijn het mobiliseren en versterken van een Europees netwerk van Oekraïense en Russisch-sprekende professionals in de geestelijke gezondheidszorg om richtlijnen, ervaringen en kennis uit te wisselen en om de samenwerking met internationale organisaties, NGO's en andere belanghebbenden te bevorderen.

U-RISE gaat verschillende psychologische interventies inzetten ter ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn digitale interventies waaronder een gezondheidsapp, en een chatbot die inmiddels gebruikt wordt door 50,000 Oekraïners. In de chatbot ontvangen mensen dagelijks ondersteunende berichten en kunnen ze in gesprek gaan met de chatbot. De aard van de berichten is gebaseerd op Psychologische Eerste Hulp, een methode die vaak gebruikt wordt in crisissituaties.

Hiernaast worden in Slowakije, Polen en Roemenië individuele en groepsinterventies ingevoerd. Een voorbeeld hiervan is Problem Management Plus, een laag-intensieve interventie die geschikt is voor mensen met angst- of depressieve klachten en bestaat uit o.a. psycho-educatie en stressmanagement. Van der Ven: “Deze landen ontvangen enorme hoeveelheden vluchtelingen uit Oekraïne maar er is een tekort aan psychologen en ander getraind personeel. Wij zullen de psychische zorg opschalen door (gevluchte) psychologen en medevluchtelingen te trainen in het geven van effectieve WHO-interventies.”

“Een ander belangrijk onderdeel bestaat uit het verspreiden van trainingsmateriaal, rekening houdend met de lokale context en zorgstelsels, om de nodige lokale voorwaarden te bieden voor implementatie en opschaling. Door middel van netwerkactiviteiten willen we de lokale geestelijke gezondheidszorg in kaart brengen zodat mensen die behoefte hebben aan intensievere zorg eerder op de juiste plek belanden”, aldus Van der Ven.

Webinar
Op 13 februari vindt het eerste U-RISE webinar plaats met als onderwerp "Problem Management Plus for Ukrainians in Poland, Romania & Solvakia".

Meer informatie over het project en de onderzoekers van de VU
U-RISE
Els van der Ven
Marit Sijbrandij
Iryna Frankova
Anke Witteveen