Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

1,3 miljoen voor onderzoek duurzame arbeidsparticipatie van mensen met autisme

19 december 2023
Steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO) binnen het onderzoeksprogramma “meedoen op de arbeidsmarkt”.

Doel van het project genaamd “Autisme Werkt” is om een doorbraak te creëren op de arbeidsmarkt en werkgevers en werknemers te ondersteunen in het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van mensen met autisme. Het project wordt uitgevoerd door een (neuro-)divers onderzoeksteam bestaande uit mensen met autisme zelf, wetenschappers, werknemers, -gevers en (arbozorg) professionals. Naast de NWO dragen publieke en private partners bij aan het project.

Betrokken onderzoeker en hoogleraar Sander Begeer (Nederlands Autisme Register, Vrije Universiteit Amsterdam): “Diversiteit en inclusie is een ingewikkelde opgave waar veel organisaties in Nederland zich dagelijks voor inzetten. Een arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan doen is belangrijk voor (potentiële) werknemers, maar in deze tijden van arbeidsmarktkrapte is het benutten van arbeidspotentieel ook belangrijk voor werkgevers. Zoveel mogelijk voorkomen van uitval of verzuim en het behouden van talent hoort daarbij.”

In Nederland leven ongeveer 200.000 autistische mensen. Velen hebben kwaliteiten die hen zeer geschikt maken voor de arbeidsmarkt. Organisaties zetten actief in op het aantrekken en behouden van medewerkers met autisme. “Toch hebben de meeste mensen met autisme moeite met het vinden maar vooral behouden van werk. Een passende werkomgeving is er vaak niet. Meestal is dat geen kwestie van onwil maar van tekort aan expertise en ondersteuning”, aldus Begeer.

Gebruik nieuwe kennis blijft achterwege
In de afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan op het gebied van autisme en werk en zijn er verschillende tools en interventies ontwikkeld om werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Helaas blijft het gebruik van de ontwikkelde kennis in de praktijk achterwege. Met dit project willen de betrokken onderzoekers en praktijkpartners een doorbraak creëren, door zich samen sterk te maken voor het daadwerkelijk implementeren van bestaande en bewezen strategieën in de praktijk.

Het onderzoeksproject is een initiatief van een groot, interdisciplinair consortium, met samenwerkingen tussen en binnen wetenschap en praktijk. De betrokken kernpartners zijn: Vereniging van autisme ambassadeurs (VAA), Stichting Vanuit Autisme Bekeken (VAB), Het Nederlands Autisme Register, Human Total Care (HTC), AWVN/De Normaalste Zaak, CNV jongeren, Vrije Universiteit Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit Utrecht en Amsterdam UMC. Overige betrokkenen zijn, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, verzuimverzekeraars, UWV en verschillende werkgevers en werkgeversorganisaties. In het project wordt een leergemeenschap voor stakeholders opgericht die mee denken en doen in diverse deelstudies. De looptijd van het project is 6 jaar en de verwachte startdatum is zomer 2024.