Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU kiest voor inclusievere formulering van votum

29 november 2022
De ceremoniële teksten bij academische plechtigheden krijgen vanaf 1 januari 2023 een meer inclusief karakter. Dat heeft het College van Decanen onlangs besloten en is afgestemd met de ledenraad van de VUvereniging. De ceremoniële teksten bij academische plechtigheden gaven lange tijd uitdrukking aan een gedeelde christelijke identiteit van de universiteitsgemeenschap. Die traditie sluit volgens het college vandaag de dag niet meer aan bij de bijzonder diverse VU-gemeenschap.  

Herkenning
“De Vrije Universiteit Amsterdam is een plek waar mensen met allerlei achtergronden, levensovertuigingen, tradities en persoonlijkheden samen werken. We herkennen elkaar vaak snel als het gaat om fundamentele waarden als respect voor het anders-zijn van de ander, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en vrede, en onze opdracht om door middel van onderwijs en onderzoek kennis te verwerven en te delen zodat onze wereld leefbaarder, eerlijker, en kansrijker wordt. Die onderlinge herkenning is er niet meer als het gaat om de christelijke identiteit of de christelijke formuleringen bij academische plechtigheden. Om die reden is gekozen om de formulering van de teksten bij academische plechtigheden te herzien. Met de nieuwe formulering wordt in breed toegankelijke woorden uitdrukking gegeven aan de kernwaarden van de VU”, aldus de voorzitter van het College van Decanen rector magnificus Jeroen Geurts. 

Vernieuwen van tradities
In 2016 is vanwege deze ontwikkelingen de grondslag van de VU opnieuw geformuleerd. Ze luidt nu: “De Stichting gaat uit van de Vereniging, die, voortbouwend op haar christelijke oorsprong, ten doel heeft om bij te dragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid, en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan. De Stichting laat zich hierdoor inspireren bij de inrichting van haar onderwijs en onderzoek en bij het delen van kennis met en dienstbaar zijn aan de maatschappij. Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen."

In aansluiting bij de aangepaste statuten van de VUvereniging en in lijn met de vastgestelde missie van de VU heeft het College van Decanen besloten om vanaf 1 januari 2023 bij aanvang van de academische plechtigheid de formulering te gebruiken:
“Ik open deze openbare zitting van het College van Decanen / van de promotiecommissie van de Faculteit X. Vanaf de christelijke oorsprong van de Vrije Universiteit tot de veelkleurige academische gemeenschap die we vandaag zijn, is onze wetenschapsbeoefening verweven met verwondering en levensbeschouwelijke waarden.”

Bij de sluiting wordt de formulering gebruikt:
“Ik sluit deze openbare zitting. Moge ons zoeken naar waarheid en wijsheid dienstbaar zijn aan de bloei van mens en wereld.”

Met deze formuleringen wordt in breed toegankelijke woorden uitdrukking gegeven aan de kernwaarden van de VU. Net als bij de tot nu toe gebruikte termen wordt ermee gezegd dat wetenschap niet los staat van levensbeschouwelijke waarden en gedragen wordt door intellectuele bescheidenheid en een verantwoordelijkheid voor een ons overstijgend belang. In het besloten deel van de promotieplechtigheid blijft het gebruik bestaan om een korte bezinnende tekst te lezen, waarbij uiteraard ook een bijbeltekst kan worden gebruikt.