Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU-eredoctoraat voor viroloog Marc Van Ranst

12 oktober 2022
Vrije Universiteit Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan hoogleraar Virologie Marc Van Ranst. Van Ranst ontvangt het eredoctoraat voor zijn bijdrage in het publieke debat rond corona. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de Dies Natalis op 17 november die in het teken staat van ‘Erkennen en Waarderen’.

Marc Van Ranst is als hoogleraar Virologie verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven en diensthoofd laboratoriumgeneeskunde van het UZ Leuven. Tijdens de corona-crisis is hij één van de belangrijkste adviseurs van het Belgische kabinet. Als viroloog is hij een gewaardeerd deskundige en duider in de media. Ook op Twitter laat Van Ranst van zich horen en spreekt hij zich uit tegen sceptici. Daardoor wordt hij regelmatig doelwit van rechtszaken en bedreigingen. “Het is zorgelijk dat in deze tijd zelfs wetenschappers zich niet vrijuit kunnen uitspreken. Juist in tijden waar misinformatie en onwetendheid leidt tot polarisatie en onrust in de maatschappij, is wetenschapscommunicatie onmisbaar. Met dit eredoctoraat willen wij de belangrijke rol die Marc van Ranst binnen de wetenschapscommunicatie heeft vervuld, benadrukken. Evenals zijn volhardendheid en moed om zich als wetenschapper tegen corona sceptici uit te spreken”, aldus Jeroen Geurts, rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van Ranst krijgt het eredoctoraat op voordracht van de decaan van de Faculteit der Geneeskunde, Chris Polman.

Dies Natalis 2022
Op
donderdag 17 november viert de Vrije Universiteit Amsterdam haar 142e geboortejaar. Dit jaar staat de Dies Natalis in het teken van ‘Erkennen en Waarderen’, een initiatief van de Nederlandse kennisinstellingen en onderzoekfinanciers om academisch talent breder te waarderen. Tijdens zijn eerste Dies Natalis zal rector magnificus Jeroen Geurts zijn visie delen op deze belangrijke hervormingen in het academisch landschap. “Ik wil meer ruimte creëren voor docenten en onderzoekers om zich verder te ontwikkelen binnen hun vakgebied en bruggen te slaan tussen disciplines en tussen wetenschap en maatschappij. De bredere erkenning en waardering van divers talent moet onder meer leiden tot meer openheid van data en onderwijs, meer duurzame samenwerking in netwerken die kunnen reageren op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en ook ‘gewoon’ tot groter werkplezier onder academici.”