Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verbondenheid met landgenoten zorgt voor steun coronamaatregelen

7 februari 2022
Mensen die zich sterker identificeren met hun landgenoten steunen vaker de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een grote studie naar de link tussen nationale identiteit en steun voor de maatregelen, waar meer dan 250 wetenschappers in 67 landen aan meewerkten. Namens VU Amsterdam deden politicoloog André Krouwel en gedragswetenschapper Jan-Willem van Prooijen mee aan de studie, die in Nature Communications is gepubliceerd.

“Onze studie laat zien dat mensen die zich meer verbonden voelen met landgenoten zich beter aan de coronamaatregelen houden”, aldus Krouwel. “Wat hieruit blijkt is dat meer saamhorigheidsgevoel bevorderlijk is voor het beter naleven van de regels door burgers. Wanneer mensen om elkaar geven in een nationale samenleving, houden meer zich aan de afgesproken regels, terwijl polarisatie en desinformatie juist funest is voor de naleving. Let wel, het gaat hier om patriottisme, en niet nationalisme. Bij nationalisme zie je juist een gevoel van superioriteit van de ‘eigen soort’ en dat breekt het saamhorigheidsgevoel in een samenleving af.”

Krouwel: “Kortom, als mensen meer 'patriottisch' zijn en zich meer verbonden voelen met landgenoten, dan houden ze zich beter aan de regels. Naleving komt dus voort uit een altruïstisch motief, het geven om 'medelanders'. Deze communautaire, sociale component is relevant bij communicatie over de maatregelen.”

Steun voor beleid
De onderzoekers keken allereerst naar in hoeverre respondenten aangaven zich aan de regels te houden (zoals afstand houden) en de genomen maatregelen steunden (zoals het sluiten van restaurants), tijdens de vroege stadium van de pandemie, in april en mei 2020. Respondenten die aangaven zich sterker met hun land te identificeren, meldden consistent een grotere betrokkenheid bij volksgezondheidsgedrag en steun voor het officiële beleid.

Daarnaast vergeleken de onderzoekers de resultaten van een eerder verzamelde dataset over nationale identiteit, de World Values Survey, met een maatstaf voor daadwerkelijke gedragsverandering tijdens de pandemie, verkregen uit Google mobility reports. Hogere niveaus van nationale identificatie voorafgaand aan de pandemie voorspelden een lagere mobiliteit tijdens de vroege fase van de pandemie.

Uit deze twee wereldwijde onderzoeken blijkt dat degenen die zich het sterkst identificeren met hun landgenoten ook meer bereid zijn de coronamaatregelen te accepteren en zich beter houden aan de voorschriften om afstand te houden. Dit onderzoek laat zien dat beleidsmakers kunnen inzetten om dat gevoel van saamhorigheid te vergroten om meer mensen te motiveren zich aan de regels te houden.

Publicatie
Van Bavel, J.J., Cichocka, A., Capraro, V. et al. National identity predicts public health support during a global pandemic. Nat Commun 13, 517 (2022).
https://www.nature.com/articles/s41467-021-27668-9

Contact
Voor meer informatie over deze publicatie en om in contact te komen met André Krouwel en Jan-Willem van Prooijen, neem contact op met persvoorlichter Ciska Schippers.