Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Veni-beurs voor communicatiewetenschapper Andreu Casas Salleras

12 april 2022
Communicatiewetenschapper Andreu Casas Salleras van de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij krijgt deze beurs voor zijn onderzoeksproject: ‘Vrijheid van meningsuiting en censuur in de digitale samenleving’, een computationeel onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het reguleren van de politieke stem door sociale-mediabedrijven.

"Private sociale mediabedrijven reguleren in toenemende mate het online (politieke) debat. Daarmee vormen zij een bedreiging voor het functioneren van de democratische rechtsstaat. Door een gebrek aan transparantie en onafhankelijk onderzoek blijven de voorwaarden waaronder deze platforms het debat reguleren, evenals de effecten, en de effectiviteit, van hun beleid onduidelijk," licht Casas Salleras het onderwerp van zijn onderzoek toe. 

"Uitdagingen bij het analyseren van grote hoeveelheden data bemoeilijken doorbraken in dit onderzoek. Met behulp van innovatieve multimodale en meertalige computationele methoden bestudeer ik de voorwaarden waaronder het online debat wordt gereguleerd en de effecten daarvan op het politieke gedrag van gebruikers. Hiermee wil ik het onderzoek naar dit belangrijke thema naar een hoger niveau tillen."

Voor dit onderzoek zal Andreu Casas Salleras de activiteit van politiek geïnteresseerde sociale mediagebruikers volgen op drie platforms: Twitter, FB, en YouTube en in vier landen: VS, Nederland, Rusland en Iran. "Ik zal de redenen waarom accounts worden geschorst bestuderen en hoe accounts reageren op schorsing."

"Ik ben ongelooflijk blij en dankbaar voor deze Veni-financiering," zegt Casas Salleras. "Onderzoekstijd en -middelen zijn schaars, en zonder dit soort beurzen is het voor academici erg moeilijk om relevant en broodnodig onderzoek te verrichten." 

"Het onderwerp wat ik met deze Veni zal onderzoeken bouwt voort op mijn expertise in sociale media en politiek, en computationele methoden," legt Casas Salleras uit. "In mijn onderzoek onderzoek ik voornamelijk de vele manieren waarop sociale media vorm hebben gegeven aan relevante politieke processen, zoals politieke mobilisatie en representatie. Daarnaast gebruik of ontwikkel ik in al mijn onderzoek nieuwe computationele methoden, bijvoorbeeld automatische tekst- en visuele analyse. Die methoden stellen me in staat om relevante onderzoeksvragen te ontsluiten die we anders niet zouden kunnen beantwoorden."

Andreu Casas Salleras behaalde zijn bachelor in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Barcelona. Daarna promoveerde hij in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Washington. Voordat hij bij VU Amsterdam begon was hij Moore Sloan research fellow aan New York University.

Veni maakt samen met Vidi en Vici onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma. Veni is gericht op onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.