Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Universiteiten en scholen werken aan beter onderwijs

12 december 2022
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een subsidie toegekend aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit (EUR) en negentien schoolbesturen primair onderwijs in de Randstad om een ‘aspirant-opleidingsschool Samen Opleiden en Professionaliseren’ te starten. Dit is een belangrijke impuls voor de verbetering van het basisonderwijs.

Doel van deze samenwerking is de begeleiding van studenten van de twee nieuwe universitaire Educatieve Masters Primair Onderwijs (EMPO, één aan de VU/UVA/Leiden en één aan de EUR, beide gestart in september 2022) te verbeteren door de aankomende leraren echt samen op te leiden. Deze subsidie maakt het mogelijk om scholen en opleidingen beter op elkaar af te stemmen en te professionaliseren. Een tweede belangrijk doel is gezamenlijk beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de kennis en vaardigheden van deze nieuwe, universitair opgeleide leraren om hun expertise optimaal te benutten in de school en hen een aantrekkelijke werkplek te bieden voor lange termijn.

Rector Jeroen Geurts: “Voor iedereen die naar school gaat of nog moet gaan, is dit heel goed nieuws. Want er is nu een officiële samenwerking tussen vier universiteiten en negentien schoolbesturen voor het opleiden en behouden van meer goede leraren. Vanuit de opleidingen en de scholen is een gedeeld perspectief dat je samen een leraar moet opleiden en dat een groot deel van die opleiding ín de school plaats moet vinden. Met deze subsidie geven we daar handen en voeten aan en borgen we afspraken die we hierover maken.”

Diversiteit in schoolteams
In de uitvoering van de samenwerking staat het benutten van diversiteit in schoolteams centraal, zowel voor het lesgeven aan leerlingen als in de begeleiding van leraren in opleiding. Niet iedereen hoeft hetzelfde te kunnen en overal expert in te zijn. De complexiteit van het huidige onderwijs vraagt om diverse perspectieven en leraren die adaptief kunnen handelen. Leraren die een balans kunnen maken tussen effectieve routines en noodzakelijke innovatie.

VU-onderzoeker en mede-initiator Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam: “Hoe zet je mensen tijdens en na hun opleiding in hun kracht? Hoe benut je verschillende en complementaire expertise optimaal in de school? Dat gaat verder dan alleen lerarenopleiding. Goede, blijvende afstemming tussen wat in de schoolpraktijk nodig is en wat op de opleiding wordt geleerd is essentieel. Daar gaan we als opleiding en scholen gezamenlijk mee aan de slag. Dit pakken we nu veel meer gezamenlijk op, en in een veel groter gebied. Want deze nieuwe opleidingsschool heeft een reikwijdte van meer dan 500 scholen, van Zaandam tot Rotterdam.”

Rebecca Schoon, coördinator Samen Opleiden Lucas Onderwijs: “Lucas Onderwijs hecht groot belang aan het opleiden en behouden van academisch geschoolde leraren. Masterleraren kunnen met hun onderzoeksvaardigheden en wetenschappelijke inzichten bijdragen aan goed onderwijs en schoolontwikkeling. Door deel te nemen aan deze aspirant-opleidingsschool wordt het ‘Samen Opleiden’ verbonden aan het samen onderzoeken en samen professionaliseren binnen ons schoolbestuur.”

Deelnemende schoolbesturen
Stichting Agora, Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS),Amsterdamse Stichting voor Katholiek Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO), Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Stichting BOOR, De Haagse Scholen, Esprit scholen, Innoord, Kind en Onderwijs Rotterdam, Lucas Onderwijs, Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO), Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs(RVKO), Samen Tussen Amstel en IJ,(STAIJ) , Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden,(SCOL), Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR), , Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO), Stichting ProoLeiden, Stichting Tabijn en Stichting Zonova.