Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Steun bedrijven aan goede doelen in coronajaar groter dan ooit

16 juni 2022
Nederland gaf in het coronajaar 2020 5,6 miljard euro aan goede doelen. Dit blijkt uit het onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vooral bedrijven zijn meer gaan geven aan goede doelen: zij gaven 2,2 miljard euro. In 2018 was dat nog 1,9 miljard euro.

Daarnaast gaven huishoudens in 2020 2,1 miljard euro, 300 miljoen minder dan in 2018. Goede doelen ontvingen ook meer giften van vermogensfondsen en uit nalatenschappen.

De toename van de bijdragen door bedrijven is opvallend omdat 45% van de bedrijven in Nederland minder omzet had, tijdelijk stil kwam te liggen of personeel moest ontslaan. De bedrijven die geraakt werden door de coronacrisis zijn niet minder actief geworden in giften en sponsoring. Bedrijven zijn zich in 2020 meer gaan richten op het doel gezondheid. Zij gaven € 395 miljoen aan doelen op het gebied van gezondheid, vrijwel gelijk met € 387 miljoen voor de sport, dat jarenlang het belangrijkste doel was voor sponsoring en giften door bedrijven.

De giften van huishoudens zijn in 2020 een stuk lager dan voorheen. Dit komt met name doordat huishoudens een kleiner aantal goede doelen zijn gaan steunen. Deze afname was al zichtbaar sinds 2011, maar is door de coronamaatregelen in 2020 versneld. Goededoelenorganisaties konden door de beperkingen minder fondsenwervingsacties houden. Onder de huishoudens die geven aan goede doelen is het totaalbedrag aan giften sinds 2018 ongeveer gelijk gebleven. Het percentage van de huishoudens dat online aan goede doelen gaf is nauwelijks veranderd.

Vrijwilligerswerk
Door de coronamaatregelen nam ook het vrijwilligerswerk in Nederland af: 44% van de bevolking deed in 2020 vrijwilligerswerk. Dat was eerder nog 49%. Ook de aard van het vrijwilligerswerk is tijdens de pandemie veranderd. Er waren meer online vrijwilligers, maar de toename van online vrijwilligerswerk was kleiner dan de afname van het vrijwilligerswerk ter plekke. Met name het aantal vrijwilligers voor sportverenigingen, scholen, en in de verzorging of verpleging nam af. Er waren wel meer vrijwilligers in wijk- en buurtverenigingen.

Geven in Nederland is onderzoeksproject van het Centrum voor Filantropische Studies van VU Amsterdam. Sinds 1995 brengt het onderzoek elke twee jaar het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goededoelenloterijen in kaart.

De publicatie “Geven in Nederland 2022” van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam verschijnt op donderdag 16 juni 2022. De onderzoekers lichten die dag de cijfers toe op een symposium, waarop ook vertegenwoordigers van fondsenwervende instellingen, bedrijven, en vrijwilligersorganisaties reflecteren op de resultaten. Inschrijven voor het symposium via www.geveninnederland.nl. Ook het onderzoek wordt daar beschikbaar.

Bent u van de media en wil u René Bekkers spreken over dit onderwerp? Neem dan contact op met persvoorlichter Ciska Schippers: c.schippers@vu.nl / 0618869648