Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Steekproef laat zien: plastic in vlees en zuivel

8 juli 2022
Veel van het onderzochte vlees, bloed en melk van boerderijdieren bevat plastics, zo blijkt uit een nieuwe, verkennende studie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het onderzoek is gedaan door de afdeling Environment and Health, die zich onder andere bezighoudt met het meten van (micro)plastics in mens en milieu. Een studie naar blootstelling van boerderijdieren aan plastic ontbrak tot op heden. Deze studie, gefinancierd door onder andere de Plastic Soup Foundation, is een pilotstudie, een eerste verkenning.

De VU-wetenschappers keken naar de aanwezigheid van zes verschillende soorten plastic polymeren, de bouwstenen van plastic, in acht zogeheten monsters van rundvlees en acht van varkensvlees. Er werden 25 melkmonsters getest. Ook testten de onderzoekers het bloed van 12 koeien en 12 varkens en het veevoer. Zeven van de acht geteste rundvleesmonsters bleken plastic polymeren te bevatten, terwijl er in vijf van de acht varkensvleesmonsters ten minste één soort plastic zat. Ook werd plastic aangetroffen in 18 van de 25 geteste melkmonsters, maar in 14 van die 18 monsters was de hoeveelheid te laag om nauwkeurig te worden gemeten.

Meer onderzoek nodig
De mogelijke oorzaak zou het voer van koeien en varkens kunnen zijn: alle twaalf monsters van voederpellets en versnipperd voer bleken plastic te bevatten. In de vijf verse voedsel monsters werden geen van de onderzochte plastic polymeren aangetroffen.

Eerste auteur van de studie Ike van der Veen: “In deze verkennende studie is slechts een zeer klein aantal monsters geanalyseerd. De resultaten van de studie zijn dus een eerste indicatie van de aanwezigheid van plastics in vlees, bloed en melk van koeien en varkens. Meer onderzoek, met veel meer monsters, is nodig om vast te stellen wat de hoeveelheid plastic precies is en hoe vaak plastics in het algemeen voorkomen in boerderijdieren en producten. Ook zegt deze studie niets over het risico voor de gezondheid van de dieren en voor menselijke consumptie. Deze studie geeft alleen een eerste indicatie over de aanwezigheid van plastics in het rauwe niet verwerkte vlees en in de melk, bloed en voermonsters.”