Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Roberta Croce en Catarina Dutilh Novaes gekozen tot lid KNAW

12 mei 2022
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft 22 nieuwe leden gekozen, waaronder twee van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit zijn hoogleraar biofysica van fotosynthese Roberta Croce en hoogleraar reasoning and argumentation, and their history Catarina Dutilh Novaes.

Roberta Croce
“Het is een grote eer om lid te worden van de KNAW en ik ben verheugd dat ik de kans krijg om bij te dragen aan de missie van de Akademie:, het bevorderen van onderzoek in Nederland en het bevorderen van internationale samenwerking”, aldus Croce.

Het werk van Roberta Croce is van grote betekenis voor een beter begrip van fotosynthese, het proces waarmee planten, algen en bacteriën zonlicht gebruiken om kooldioxide om te zetten in biomassa. Croce bestudeert op moleculair niveau hoe organismen dit proces optimaliseren in verschillende omgevingsomstandigheden en zich beschermen tegen schade door allerlei vormen van abiotische stress. Deze fundamentele kennis is van groot belang voor het veredelen van voedselgewassen, zodat deze zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat. Ook is fotosynthese in planten een inspiratiebron voor menselijk gebruik van zonne-energie. Croce geniet internationaal gezag en trekt talent aan van over de hele wereld. Zij heeft jonge wetenschappers begeleid uit twintig verschillende landen.

Catarina Dutilh Novaes
"Lid zijn van de KNAW is een grote eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Studenten en wetenschappers moeten bijdragen aan een betere wereld, niet alleen door kennis te produceren en te verspreiden, maar ook door waar nodig in te grijpen in maatschappelijke vraagstukken. Ik streef in mijn filosofische werk om echt impact te hebben in de samenleving, en lid zijn van de KNAW zal waarschijnlijk de impact en het bereik ervan vergroten,” aldus Dutilh Novaes.

Catarina Dutilh Novaes houdt zich bezig met argumentatie en cognitie & redenering . Hierover publiceerde zij een omvangrijk oeuvre dat uitblinkt in originaliteit, inzicht, elegantie en de vindingrijkheid waarmee zij verschillende domeinen met elkaar verbindt en historische, conceptuele, cognitieve en empirische thema’s met elkaar verweeft. Haar onderzoek over argumentatie draagt bij aan het maatschappelijk debat over onderwerpen als vaccinatie, gender en race. Niet alleen in haar onderzoek is Dutilh Novaes vernieuwend, als opleidingsdirecteur van de researchmaster geesteswetenschappen van de VU heeft zij ook het onderwijs hervormd, met name door meer ruimte te maken voor interdisciplinaire benaderingen van geesteswetenschappelijk onderzoek. Daarmee is dit programma een voorbeeld van vernieuwing in het onderwijs aan de VU.

Lidmaatschap voor het leven
Leden van de KNAW worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa zeshonderd leden. Een lidmaatschap is voor het leven. De nieuwe Akademieleden worden op maandag 12 september geïnstalleerd. Onder de leden bevinden zich tal van prominente VU-hoogleraren zoals Danielle Posthuma, Jaap Seidell en Yvette van Kooyk. Een overzicht van alle VU-hoogleraren die lid zijn van de KNAW is hier te vinden.

Lees meer over Roberta Croce

Lees meer over Catarina Dutilh Novaes