Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

PleitVRij: studenten pleiten in een virtuele rechtszaal

18 mei 2022
Het moet een bijzondere ervaring geweest zijn. Je zet een Virtual Reality-bril op en opeens sta je in de oudste rechtszaal van Nederland, de Groningse rechtbank. In de laatste twee weken van april hebben ruim 200 studenten van de rechtenfaculteit van de VU hun pleidooi gehouden in deze virtuele omgeving.

Het in 2018 gestarte project, getiteld PleitVRij, is bedoeld voor rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht (University Law College). Het bijzondere van PleitVRij is dat de deelnemers via Virtual Reality (VR) elkaar live ontmoeten in de virtuele rechtbank. Studenten oefenen het pleiten zo niet in een universiteitslokaal, maar in een ‘levensechte’ omgeving. Vanuit het standpunt van de pleitende student is de Groningse rechtszaal inclusief aanwezig publiek 360 graden gefilmd. Dit draagt bij aan een realistische oefenervaring. Medestudenten kijken mee en geven feedback. Er wordt nauw samengewerkt met de rechtenfaculteit waar docent Hedwig van Rossum deze techniek in haar vak heeft geïntegreerd en het onderwijsprogramma heeft afgestemd met andere instellingen. 

 Vervolgproject 

Docenten en onderwijsondersteuners vanuit 5 verschillende instellingen kwamen langs om PleitVRij in werking te zien. Er is brede interesse om aan te sluiten bij het vervolgproject dat net is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit project start september 2022 en duurt twee jaar. In dit project maken we een extra 360 graden-opname zodat ook de ‘rechter’ – een andere student – via een VR-bril kan oefenen. Daarnaast wordt de applicatie doorontwikkeld zodat studenten ook vanuit huis feedback kunnen geven. Niet alleen onderwijsinstellingen hebben veel interesse voor PleitVRij; ook vanuit de rechterlijke macht en de orde van advocaten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een recent artikel in Trema, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.  

Meer toepassingen 

Met PleitVRij zet de VU een forse stap in de wereld van virtual reality. Naar de meerwaarde van VR wordt onderwijskundig onderzoek gedaan. Naast het pleiten voor een virtuele rechtbank, wordt VR – in samenwerking met de politieacademie – ook ingezet om studenten te helpen die moeite hebben om te spreken in het openbaar. Ook in andere vakgebieden dan rechten biedt VR interessante mogelijkheden. Medische studenten kunnen bijvoorbeeld een virtueel kijkje nemen in de operatiekamer en aardwetenschappers kunnen op virtuele excursie.  

 Lees meer op de projectpagina op Surf.nl

PleitVrij - Goede voorbeelden Docentprofessionalisering

PleitVrij is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Hiermee maken de universiteiten het voor hun studenten (Rechten) mogelijk om hun spreekvaardigheid te oefenen op een geheel nieuwe manier. Hoe? Door in een Virtual Reality een rechtszaal te creëren.

Vragen over XR of 3D-printen? Kom naar het Tech Lab!

Neem gerust contact met ons op

techlab.ub@vu.nl

UB Tech Lab

Nieuwe Universiteitsgebouw
Onderwijswerkplaats, 1A-25
De Boelelaan 1111
1081HV Amsterdam

Contactpersoon

  • Linde Voorend
  • Projectleider Onderwijs- & contentondersteuning
  • l.voorend@vu.nl
Dit is een foto van Linde Voorend. Zij is teamlid van Onderwijsondersteuning.