Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

OVR Wisselleerstoel toegekend aan Hylkje de Jong

18 oktober 2022
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis prof. dr. mr. Hylkje de Jong bekleedt dit academisch jaar de wisselleerstoel van het Oude Vaderlandsche Recht (OVR). In samenwerking met collega proximus Frederik Dhondt gaat de Jong colleges, lezingen en seminars verzorgen aan onder andere de Vrije Universiteit Brussel.

OVR Wisselleerstoel 

Sinds 2018 kent de Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht (OVR), mede ondersteund door het Mr. Joseph Winkel Studiefonds Rechtsgeschiedenis, de tweejaarlijkse wisselleerstoel OVR toe. Het bestuur van OVR hecht veel waarde aan de vernieuwing in de bewerking en terbeschikkingstelling van rechtshistorische bronnen, zoals de Jong aanknoopte in haar baanbrekende, grootschalige en professionele digitaliserings- en transcriptieproject rond de hoven van Holland, Friesland en Utrecht in de vroegmoderne tijd.

Onderwijs

Op uitnodiging van van Frederik Dhondt, Dave De ruysscher (beiden onderzoeksgroep CORE, Faculteit Recht en Criminologie) en Klaas Van Gelder (onderzoeksgroep HOST, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte) verblijft de Jong vanaf half februari een maand in Brussel, waar ze onder andere participeert in het college Historische Inleiding tot het Privaatrecht en een privatissimum Inleiding tot het Rooms-Friese recht geeft. ‘’Verder zal ik lezingen geven aan de Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen over het Oudvaderlandse recht uit de vroegmoderne tijd’’, aldus de Jong. Ze sluit haar verblijf af met een inauguraal college.