Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Oproep van experts: wereldwijde last van depressie verminderen

16 februari 2022
De wereld slaagt er niet in om de aanhoudende en steeds ernstiger wereldwijde crisis van depressie aan te pakken waarmee het wordt geconfronteerd. Dit beschrijft het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet en The World Psychiatric Association Commission on Depression in een recent artikel. Zij roepen op tot een reactie van de hele samenleving om de wereldwijde last van depressie te verminderen.

De commissie bestaat uit 25 experts uit 11 landen verspreid over disciplines van neurowetenschappen tot publieke gezondheid en geadviseerd door mensen met ervaring met depressie. Nederland is vertegenwoordig door hoogleraar Pim Cuijpers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en hoogleraar Brenda Penninx van het Amsterdam UMC. De Lancet en de commissie constateren het volgende:

  • Naar schatting 5% van de volwassenen wereldwijd lijdt elk jaar aan depressie, maar het blijft een verwaarloosde wereldwijde gezondheidscrisis, die het meest voorkomt bij jonge mensen.
  • Slecht begrip van deze aandoening en gebrek aan psychosociale en financiële middelen hebben invloed op preventie, diagnose, behandeling en de economische welvaart van landen.
  • De Lancet-World Psychiatric Association Commission schetst ambitieuze aanbevelingen om ongelijkheden en wijdverspreide verwaarlozing bij diagnose, behandeling en preventie aan te pakken, waaronder het prioriteren van een innovatieve gefaseerde benadering van zorg en vroege interventie, en het leveren van gezamenlijke zorg ook in omgevingen met beperkte middelen
  • De experts roepen op tot een benadering van de hele samenleving om depressie te voorkomen om voordelen te behalen die vergelijkbaar zijn met die op andere gebieden zoals hartaandoeningen en kanker, waardoor een holistisch streven naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN wordt gewaarborgd.

Ondanks overvloedig bewijs dat er veel kan worden gedaan om depressie te voorkomen en herstel te bevorderen, zelfs in omgevingen met beperkte middelen, leeft naar schatting 5% van de volwassen bevolking over de hele wereld in elk jaar met depressie. In landen met een hoog inkomen wordt ongeveer de helft van de mensen die lijden aan depressie niet gediagnosticeerd of behandeld, en dit stijgt tot 80-90% in lage- en middeninkomenslanden. De COVID-19-pandemie heeft extra uitdagingen gecreëerd, met sociaal isolement, rouw, onzekerheid, ontbering en beperkte toegang tot gezondheidszorg die een ernstige tol eisen van de geestelijke gezondheid van miljoenen.

Wereldwijde actie
Tegen deze achtergrond roept de Commissie op tot gezamenlijke en gezamenlijke inspanningen van regeringen, zorgverleners, onderzoekers, mensen met een depressie en hun families om de zorg en preventie te verbeteren, kennislacunes op te vullen en het bewustzijn te vergroten om een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbaar lijden en vroegtijdige dood wereldwijd aan te pakken.

"Depressie is een wereldwijde gezondheidscrisis die om reacties op meerdere niveaus vraagt. Deze Commissie biedt een belangrijke kans voor gezamenlijke actie om de aanpak van geestelijke gezondheidszorg en preventie wereldwijd te transformeren. Investeren in het verminderen van de last van depressie zal miljoenen mensen de kans geven om gezondere, gelukkigere en productievere leden van de samenleving te worden, de nationale economieën te helpen versterken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor 2030 te bevorderen", zegt hoogleraar Brenda Penninx (psychiatrische epidemiologie) van het Amsterdam UMC.

VU-hoogleraar Pim Cuijpers (klinische psychologie): "Er is aantoonbaar geen andere gezondheidstoestand die zo vaak voorkomt, zo belastend, zo universeel of zo behandelbaar is als depressie, maar toch krijgt het weinig beleidsaandacht en middelen. Effectieve psychosociale en medische behandelingen zijn moeilijk toegankelijk, terwijl hoge niveaus van stigma nog steeds voorkomen dat veel mensen, waaronder het hoge percentage adolescenten en jongeren die risico lopen op of depressie ervaren, de hulp zoeken die nodig is om een gezond en productief leven te leiden."

Depressie: Een slecht herkende en begrepen aandoening

Depressie is wereldwijd een veel voorkomende aandoening, maar desondanks blijven veel mythen het omringen en bestendigen ze passiviteit. Deze omvatten veel voorkomende misvattingen dat depressie gewoon verdriet is, een teken van zwakte of beperkt tot bepaalde culturele groepen. De commissarissen benadrukken dat depressie een afzonderlijke gezondheidstoestand is die wordt gekenmerkt door de hardnekkigheid ervan, het aanzienlijke effect op het dagelijks functioneren en de gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn. Het kan iedereen treffen, ongeacht geslacht, achtergrond, sociale klasse of leeftijd, er is variabiliteit in soorten en prevalentie van depressieve symptomen en tekenen tussen culturen en populaties. Het risico op depressie neemt toe in omgevingen van tegenspoed, waaronder armoede, geweld, ontheemding en gender-, raciale en andere vormen van discriminatie.

Preventie is essentieel om de last van depressie te verminderen

De Commissie benadrukt de noodzaak van strategieën voor de hele samenleving die de blootstelling aan zowel ongunstige ervaringen in de kindertijd (met inbegrip van verwaarlozing en trauma) als gedurende de hele levensduur verminderen om de prevalentie van depressie te verlagen. Interventies zijn ook nodig op individueel niveau, gericht op leefstijlfactoren (bijv. roken, alcoholgebruik, lichamelijke inactiviteit) en andere risicofactoren zoals intiem partnergeweld en stressvolle levensgebeurtenissen zoals rouw of financiële crisis.

Een gepersonaliseerde, gefaseerde benadering van zorg

De expert commissie benadrukt dat het huidige systeem om mensen met symptomen van depressie in slechts twee categorieën in te delen - of ze nu een klinische depressie hebben of niet - te simplistisch is. Ze geven aan dat depressie een complexe aandoening is met een verscheidenheid aan tekenen en symptomen, ernstniveaus en duur tussen culturen

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op

06 11 51 27 53 

pers@vu.nl