Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek naar sociale onveiligheid op universiteiten

28 februari 2022
Socioloog Zakia Essanhaji van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt sociale onveiligheid binnen universiteiten. Het onderzoek ‘Hoe (niet) te klagen: naar een inclusief begrip van sociale veiligheid’ wordt gefinancierd door SoFoKles. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om beleid en praktijk rondom sociale onveiligheid te beschrijven. Zo kunnen universiteiten een veilige, inclusieve werkplek bieden. Essanhaji zoekt nog deelnemers voor dit onderzoek.

Door het doen van semigestructureerde interviews met medewerkers uit historische ondervertegenwoordigde groepen aan Nederlandse universiteiten, wil Essanhaji in kaart brengen welke verschillende ervaringen van sociale onveiligheid zij hebben of hebben gehad in hun alledaags werk aan de universiteit en op welke manieren zij hier al dan niet melding van doen, officieel of onofficieel. Essanhaji: “Daarbij focus ik me op wat belemmerende en faciliterende factoren kunnen zijn in het melden hierover en de wijze waarop universiteiten omgaan met (on)officiële klachten. Deze ervaringen en de reacties daarop gebruik ik om aanknopingspunten voor het verbeteren van het beleid en de praktijk rondom sociale veiligheid te formuleren.”

Het onderzoek wordt gefinancierd door het het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS). SoFoKleS draagt bij aan het behouden, bevorderen en verbeteren van de academische arbeidsmarkt en werkomgeving. “Het is heel erg belangrijk dat dergelijk onderzoek gefinancierd wordt om onze kennis over sociale onveiligheid aan Nederlandse universiteiten verder uit te breiden. Vaak is de dominante reactie dat een dergelijk fenomeen niet ‘hier’ speelt, maar elders op een andere universiteit in een ander land of dat het slechts een ‘incident’ is geweest. De ervaringen van grensoverschrijdend gedrag op verschillende universiteiten die het nieuws hebben gehaald in de afgelopen jaren en recente onderzoeken van de Young Academy in 2021 en het LNVH in 2019, laten echter zien hoe sociale onveiligheid niet het resultaat is van een ‘reeks van incidenten’. Integendeel, het is een structureel fenomeen waar vele mensen die aan een universiteit werken in hun alledaagse werk mee geconfronteerd worden,” aldus Essanhaji. “Met de toekenning van deze beurs hoop ik juist daarom zichtbaarder te maken wat vaak onzichtbaar gemaakt wordt in de wijze waarop er omgegaan wordt met deze klachten.”

Zakia Essanhaji is projectleider van het onderzoek en doet de interviews. Het onderzoeksproject is onderdeel van haar proefschrift over ongelijkheid binnen universiteiten en de wijze waarop universiteiten diversiteitsbeleid ontwikkelen om die ongelijkheid tegen te gaan. Haar promotoren zijn prof. Dr. Maurice Crul van de Vrije Universiteit Amsterdam en dr. Rogier van Reekum van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Voor het onderzoek is Essanhaji op zoek naar universiteitsmedewerkers uit met name (historisch) ondervertegenwoordigde groepen, in termen van ‘geslacht’, genderidentiteit, etniciteit, beperking, seksuele oriëntatie en nationaliteit. Verder dient u op dit moment of afgelopen 5 jaar onder contract staan bij een Nederlandse universiteit. Opgeven om deel te nemen aan het onderzoek kan tot 14 maart 2022. Wilt u deelnemen aan het onderzoek? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Zakia Essanhaji (z.essanhaji@vu.nl).