Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

NWO-Vidi van 800.000 euro voor zes VU-onderzoekers

1 juli 2022
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 101 ervaren onderzoekers, waarvan zes van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC, locatie VUmc, een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend.

De laureaten zijn, in alfabetische volgorde:
Cognitief neurowetenschapper Freek van Ede ontvangt de Vidi voor zijn onderzoek  ‘Externe controle over je interne focus’
Het menselijk brein dient als interface tussen de innerlijke (mentale) en de externe (fysieke) wereld. In dit project zal Van Ede blootleggen hoe externe visuele sensaties op automatische wijze de aandacht trekken richting corresponderende interne representaties in het visuele werkgeheugen, en hoe dergelijke extern-gedreven selectieve geheugen activatie kan worden ingezet om de formatie van langdurige geheugensporen experimenteel te manipuleren.

Neurofysioloog Natalia Goriounova ontvangt de Vidi voor haar onderzoek ‘Snelle neuronen van onze cognitie’
Ons vermogen om te denken, redeneren en problemen op te lossen, hangt af van de activiteit van neuronen in onze hersenen. Recente studies tonen aan dat onze neuronen snelle signalen kunnen genereren om grote hoeveelheden informatie te verwerken, maar de mechanismen achter deze snelle signalen zijn onbekend. Het onderzoek van Goriounova leert ons hoe gespecialiseerde typen menselijke neuronen snelle signalen genereren en behouden. Door naar genexpressie in deze neuronen te kijken, zullen we meer begrijpen over hoe deze neuronen snel informatie verwerken.

Neurowetenschapper Rik van der Kant ontvangt de Vidi voor zijn onderzoek ‘Risicofactoren en Alzheimer, vette(n) pech?’
Genetische risicofactoren die de kans op Alzheimer vergroten spelen een belangrijke rol in de vethuishouding van het brein. Dit onderzoek zal testen hoe vetophoping in de immuun cellen van patiënten met Alzheimer kan leiden tot dementie, en er worden nieuwe medicijnen ontwikkeld die de vetophopingen verwijderen en ziekte van Alzheimer kunnen voorkomen of genezen.

Moleculair bioloog Priyanka Rao-Ruiz ontvangt de Vidi voor haar onderzoek ‘Het ontrafelen van de synaptische code van het geheugen’
Het vormen en opslaan van een herinnering gebeurt door het versterken van synaptische verbindingen tussen zenuwcellen die actief worden tijdens leren. Rao-Ruiz gaat bestuderen wat het mechanisme is dat ten grondslag ligt aan deze verandering in synaptische plasticiteit, om de synaptische code van geheugen te ontrafelen.

Informatiewetenschaper Anastasia Sergeeva ontvangt de Vidi voor haar onderzoek ‘Robots op het werk: Het overbruggen van de kloof tussen robot ontwikkeling en gebruik op de werkvloer’
Hoewel robots steeds meer worden ingezet op arbeidsplekken, weten we weinig over hun impact op onze banen. Sergeeva gaat onderzoeken hoe ons werk verandert zodra robots voor professionele dienstverlening hun intrede doen in werkomgevingen als partners van mensen. Zij volgt prospectief hoe robots worden ontwikkeld en "in het wild" worden gebruikt, en de gevolgen van robots voor de vaardigheden, taken, team- en roldimensies van het arbeidsleven zichtbaar maken. De bevindingen worden teruggekoppeld naar technische laboratoria, managers en de maatschappij zodat dat de toekomstige generatie robots ontworpen worden om ons werkleven te ondersteunen in plaats van te ondermijnen.

Kinder- en jeugdpsychiater Annelou de Vries van Amsterdam UMC, locatie VUmc ontvangt de Vidi voor haar onderzoek ‘Het versterken van transgenderzorg voor jongeren’

Transgender jongeren vragen in sterk toenemende mate om medische zorg. De Vries’ onderzoek biedt een betere wetenschappelijke onderbouwing van de effecten en zal,  in samenspraak met jongeren zelf, hun ouders en zorgverleners, een raamwerk bieden voor besluitvorming in deze zorg.       

NWO-Talentprogramma
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 625 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 101 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 16%. Lees verder op de website van NWO.