Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Niet alle dokters dragen een witte jas

1 november 2022
En het clichébeeld is nog altijd waar: eerstejaars geneeskundestudenten willen kinderarts of hartchirurg worden. De Faculteit der Geneeskunde VU Amsterdam wil met een nieuwe wervingscampagne Welke dokter word jij? het beeld van het artsen vak bij scholieren verbreden. Veel basisartsen zullen zich moeten oriënteren op een specialisme buiten het ziekenhuis. Ook in het integraal zorgakkoord wordt sterk ingezet op meer zorg dichtbij de patiënt. Hoog tijd dus om de verwachtingen al bij de scholieren - die vaak van jongs af aan hun zinnen op een geneeskunde studie hebben gezet - bij te stellen. Barbera Splinter, arts in de jeugdgezondheidszorg: 'Ik had aanvankelijk ook wel het beeld dat ik in een witte jas door het ziekenhuis zou lopen. Maar door een stage in de jeugdgezondheidszorg kwam ik erachter dat er veel meer mogelijk is en dat dit veel meer bij mij past.'

Mis match

Lang niet alle afgestudeerde basisartsen komen tot dit inzicht. Christa Boer, opleidingsdirecteur Faculteit der Geneeskunde VU: 'Op dit moment is er sprake van een mismatch in vraag en aanbod. Er zijn veel studenten die solliciteren naar een plek als aios of ainos in een van de ziekenhuisspecialismen. Terwijl er een groot tekort is aan artsen in de eerstelijnszorg en het sociale domein. Vaak zijn dat beroepen die op een andere manier aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze een betere werk-privé balans mogelijk maken en je veel meer patiënten ziet.  We doen al veel tijdens de opleiding om studenten ervaringen op te laten doen buiten het ziekenhuis. En we selecteren al een paar jaar niet alleen op cijfers maar ook op aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid bij studenten. Nu gaan we ook in de werving vooraf meer nadruk leggen op de veelzijdigheid van het vak en laten we veel minder witte jassen zien.' 

De Faculteit der Geneeskunde VU zal speciaal aandacht besteden aan dokters buiten het ziekenhuis tijdens de bachelordagen. Check hier de online brochure met video's. Cover - Bacheloropleiding geneeskunde (vumc.nl)