Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Met actieplan Kleurrijke Staf werkt VU Amsterdam aan diversiteit

4 oktober 2022
De Vrije Universiteit Amsterdam streeft naar een inclusieve organisatie waar iedereen zich thuis mag voelen. Vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten willen wij de kwaliteit van ons onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan onze studenten vergroten. Te beginnen met meer culturele diversiteit onder de medewerkers. Met het actieplan Kleurrijke Staf maken wij een gelijkwaardige manier van werven, een inclusieve werkomgeving en aandacht voor inclusief erkennen van talent mogelijk. Zo herkennen wij talent met een culturele diversiteit, en weten wij die aan de VU te binden en vast te houden.

Verschillen onderkennen
Diversiteit hoort bij het DNA van de VU. We zien de waarde van de verschillen tussen mensen en daarom is diversiteit een van de speerpunten in onze strategie. Die waarde gaat pas leven als wij als werkgever die verschillen onderkennen en serieus nemen en oog hebben voor de ongelijke kansen die er ook tussen mensen bestaan. Rector Magnificus Jeroen Geurts is enthousiast over het actieplan: “De veelkleurigheid en veelzijdigheid van de VU-studenten en medewerkers kom ik dagelijks tegen in mijn gesprekken op de campus. Het is goed dat dit wordt verankerd in onze organisatie met een concreet actieplan”.

Werken, werven, waarderen
Het versterken van de diversiteit doen we door bij het werven meer oog te hebben voor kleurrijk talent en de drempels, die nu soms in het sollicitatieproces zitten, te verlagen. Bij werken gaat het om een meer inclusieve werkomgeving met oog voor inclusieve talentontwikkeling (persoonlijke ontwikkeling in je werkomgeving), teamdiversiteit en cultureel sensitief leiderschap. Daar werken we aan met bijvoorbeeld onze vertrouwenspersonen, maar ook door leidinggevenden beter te trainen op inclusiviteit. Daarnaast gaan we culturele diversiteit waarderen bij het wegen van potentieel talent, bij bevorderingen en promoties, bij prijzen en in het algemeen bij het geven van erkenning. Daardoor kunnen ook getalenteerde medewerkers met een andere culturele achtergrond doorstromen naar hogere functies.  Met dit actieplan werken we aan meer kansen voor talent, meer rolmodellen voor onze studenten van kleur, en verbreding van perspectieven in het onderwijs, het onderzoek en het beleid.

Meer informatie over het Actieplan of bij diversiteitsprogramma@vu.nl