Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Meer kans op intense tropische cyclonen door klimaatverandering

27 april 2022
Door klimaatverandering zal de kans op sterke tropische cyclonen-condities tegen 2050 meer dan verdubbelen. Ook kunnen de maximale windsnelheden van deze cyclonen tot wel 24 procent toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van een groep internationale wetenschappers, onder leiding van klimaatwetenschapper Nadia Bloemendaal van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Instituut voor Milieuvraagstukken.

De resultaten zijn gepubliceerd in Science Advances

De analyse laat zien dat de frequentie van de meest intense tropische cyclonen (categorie 3 of hoger), in de meeste gebieden toe zal nemen door klimaatverandering, terwijl zwakkere tropische cyclonen en stormen minder frequent zullen voorkomen. Uitzondering hierop is de Golf van Bengalen, waar de frequentie van sterke cyclonen juist afneemt.

Het zijn voornamelijk ontwikkelingslanden die het meest gevaar lopen voor tropische cyclonen onder klimaatverandering. Landen waar tropische cyclonen nu relatief zeldzaam zijn, lopen meer risico in de toekomst, waaronder Cambodja, Laos, Mozambique en veel eilanden in de Stille Oceaan, zoals de Solomoneilanden en Tonga. De verwachting is daarnaast dat Azië de grootste toename aan blootgestelde mensen zal zien, waar miljoenen mensen extra worden blootgesteld aan tropische cyclonen in landen als China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam.

Hoewel tropische cyclonen relatief zeldzaam zijn, behoren ze tot ’s werelds meest destructieve weerfenomenen. Per jaar vormen er tussen de tachtig en honderd cyclonen wereldwijd, waarvan de meeste nooit aan land komen. Daarnaast zijn mondiale historische datasets beperkt tot dertig tot honderd jaar. Deze dataschaarste maakt het modelleren van tropische cyclonen lastig, wat het uitvoeren van lokale risicoberekeningen verder vermoeilijkt.

Hiervoor is nu een oplossing bedacht. Een internationale groep wetenschappers, geleid door Nadia Bloemendaal van het Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een nieuwe methode ontwikkeld om historische data te combineren met mondiale klimaatmodellen om zo duizenden jaren aan “synthetische tropische cyclonen” te genereren.

Met behulp van deze gesimuleerde tropische cyclonen, die gelijke karakteristieken vertonen als echte cyclonen, kunnen de onderzoekers het voorkomen en gedrag van tropische cyclonen in de nabije toekomst analyseren. Daarnaast is het nu ook mogelijk om tropische cyclonen te bestuderen in gebieden waar ze nu nauwelijks vorkomen. Deze resultaten worden op de mondiale schaal en op een zeer hoge resolutie van tien kilometer verkregen.

Dit onderzoek kan overheden en organisaties helpen om betere risicoschattingen van tropische cyclonen te maken. Hiermee kunnen risicomitigatiestrategieën ontwikkeld worden, om zo de impact en het leed veroorzaakt door tropische cyclonen te reduceren.