Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Maarten Lindeboom vanaf 2024 in de WRR

8 juli 2022
De ministerraad heeft afgelopen maand ingestemd met de voordracht van de nieuwe WRR-raad (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) voor de periode 2023-2028, en is daarmee ook akkoord gegaan met de benoeming van het nieuwe raadslid Maarten Lindeboom, hoogleraar Economie, van de School of Business and Economics. Hij zal vanaf 1 januari 2024 zitting nemen in de adviesraad.

Of hij enthousiast was toen hij het nieuws hoorde? “Ik moest er wel even over nadenken”, zegt Lindeboom op een bescheiden toon, “want ik werk momenteel als Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER) en ben ook nog eens hoofdredacteur van de Journal of Health Economics. Beide functies oefen ik met plezier uit.”  De VU-econoom nam de tijd om het WRR-verzoek te laten bezinken en besloot uiteindelijk toch toe te zeggen. Dat had deels te maken omdat zijn laatste termijn bij de Journal of Health Economics eind 2023 afloopt. Hetzelfde geldt voor de SER begin 2024, waardoor er meer tijd vrijkomt voor nieuwe uitdagingen.

Het vooruitzicht om van de ene adviesraad naar de andere te gaan heeft ook iets leuks, beaamt Lindeboom. Bij de SER moet hij af en toe politiek manoeuvreren om bij zowel werkgevers als vakbonden een compromis af te dwingen waar beide partijen mee kunnen leven. Opereren als een ‘oliemannetje’ tussen beide partijen ligt hem minder. Lindeboom: “Daar zit niet mijn kracht. Die zit meer in de wetenschap.“

Hoewel hij het hartstikke naar zijn zin heeft bij de SER en veel leert over het politieke spel, is wetenschappelijk onderzoek bedrijven volgens hem veel leuker. En die ruimte krijgt hij ook bij de WRR, waar hij de regering zal adviseren over diverse maatschappelijke thema’s. “En natuurlijk mogen we ook zelf ongevraagd onderwerpen aandragen waarvan wij vinden dat de overheid oog voor moet hebben op de lange termijn”, aldus Lindeboom.

Ongelijkheid en armoede

Eén van die onderwerpen die bij de VU-econoom hoog op de agenda staat, is het vraagstuk van ongelijkheid. Veel mensen, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, kampen met financiële problemen en zitten soms dicht tegen de armoedegrens aan. “Er zijn allerlei uitkeringen om je financiële lasten te verlichten”, zegt Lindeboom, “maar veel mensen weten niet van het bestaan van dergelijke voorzieningen af. Terwijl ze daar wel recht op hebben.”

Lindeboom heeft al in zijn eerdere onderzoeken geconstateerd dat de mentale gezondheid van mensen die in armoede leven veel klappen krijgt. “Als jij al schulden hebt en rekeningen binnenkrijgt, maak je op den duur die enveloppen niet meer open. Kleine schulden veranderen zodoende in een korte tijd in een schuldenberg. Dat leidt tot ongelijkheid op alle terreinen: in gezondheid, in sociaal-economische status, in onderwijs, op de arbeidsmarkt, noem maar op. Mensen vervallen in een cyclus waar ze op een gegeven moment niet meer uitkomen.”

Lindeboom ziet het als een uitdaging om goed uit te zoeken hoe de schotten tussen de overheidsafdelingen die dergelijke voorzieningen faciliteren beter met elkaar kunnen samenwerken en hoe het regeringsbeleid hierop het beste kan inspelen om de verschillen in ongelijkheid terug te brengen.

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.