Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Klimaatverandering heeft mogelijk grote impact op Bonaire

28 september 2022
Bonaire wordt hard geraakt door klimaatverandering als de wereldwijde opwarming niet wordt beperkt. Dat blijkt uit onderzoek door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als de opwarming niet wordt beperkt tot 1,4 graden, dreigt een deel van het eiland door zeespiegelstijging aan het einde van deze eeuw verloren te gaan aan de zee en zullen hittegolven verder toenemen. Mocht de temperatuur verder oplopen dan zullen ook koraalriffen afsterven.

De onderzoekers, waaronder wetenschappers en masterstudenten van de VU, hebben gekeken naar de impact van vier klimaatscenario’s op het eiland: een wereldwijde opwarming van 1.4, 2.7 en 4.4 graden én een scenario dat uitgaat van een opwarming van 4.4 graden en rekening houdt met onzekere factoren, zoals het smelten van de ijskappen in Groenland en Antarctica. Als de wereldwijde opwarming tot 1.5 graden wordt beperkt, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, zijn de gevolgen aanzienlijk kleiner dan wanneer de wereldwijde opwarming oploopt tot 2.7 graden of zelfs 4.4 graden.

Mogelijke impact klimaatverandering
In het onderzoek is gekeken naar de mogelijke impact van klimaatverandering op onder meer de economie, gezondheid, infrastructuur en het cultureel erfgoed van Bonaire. In elk van de onderzochte klimaatscenario's loopt in 2050 het zuidelijk deel van het eiland het risico om gedeeltelijk te overstromen en zullen wegen, andere belangrijke infrastructuur en cultureel erfgoed schade oplopen. Uit interviews met medische experts blijkt bovendien dat klimaatverandering kan leiden tot meer sterfgevallen en ziektes, bijvoorbeeld door toenemende hittegolven.

Zonder gezond koraal wordt de kans op overstromingen groter omdat de koraalriffen werken als golfbrekers. Alleen in het meest optimistische klimaatscenario van 1.4 graden opwarming, net onder de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, zullen er in 2050 nog geen aanzienlijke gevolgen zijn voor het koraal door verhoogde temperaturen. Maar in het meest extreme klimaatscenario loopt het aantal duikplekken de komende 30 jaar terug van 86 naar 13. “De reden daarvoor is dat het koraal tegen die tijd van een dusdanige slechte kwaliteit is, dat er op veel plekken naar verwachting niet meer gedoken zal worden. Het duiktoerisme zal daardoor afnemen en de verwachtte impact op de economie zal groot zijn”, aldus VU-milieueconoom en IVM-directeur Pieter van Beukering, die het onderzoek leidde. De afsterving van het koraal zet volgens alle verwachtingen ook na 2050 door.

Klimaatbeleid
Naast een reductie van de wereldwijde uitstoot, zijn er ook adaptiemaatregelen nodig om de impact van klimaatverandering op te vangen. Van Beukering: “Ons rapport maakt nog niet duidelijk hoe we Bonaire het beste kunnen beschermen tegen klimaatverandering, maar dat er snel actie nodig is, is duidelijk.” Om te beoordelen welke maatregelen er daadwerkelijk nodig zijn, is er vervolgonderzoek nodig.

Multidisciplinair onderzoek
De wetenschappers hebben sinds maart 2022 gewerkt aan dit multidisciplinaire onderzoek naar de impact van klimaatverandering op Bonaire. Het onderzoek is voor Bonaire het eerste in zijn soort, omdat het kijkt naar meerdere effecten die klimaatverandering op het eiland zal hebben. Het onderzoek is gefinancierd door Greenpeace, en uitgevoerd in samenwerking met consultancybureau Wolfs Company.