Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Jongeren grootste groep werknemers met loopbaanspijt

23 september 2022
‘Had ik maar op die vacature gereageerd, of toch maar een andere studie gekozen.’ Ongeveer één derde van alle Nederlanders en Belgen hebben spijt van keuzes die ze gemaakt hebben in hun loopbaan, zeggen loopbaanonderzoekers Jos Akkermans (VU Amsterdam) en Sofie Jacobs (Antwerp Management School). Ze constateren verrassend genoeg dat met name onder jongeren het gevoel van loopbaanspijt het grootst is.

Mentale gezondheid
Akkermans en Jacobs beschrijven loopbaanspijt als de spijt die mensen ervaren door hun keuze voor een bepaald beroep of loopbaanpad. Dergelijke carrièrekeuzes hebben daarom directe (negatieve) gevolgen voor de mentale gezondheid van individuen als ook voor hun werkprestaties. Het onderzoek, wat samen met House of HR is opgezet en loopbanen vanuit verschillende perspectieven bekijkt, toont aan dat loopbaanspijt afneemt naarmate mensen ouder zijn. Vooral vanaf 46 jaar zien de onderzoekers een duidelijke afname.

Verrassend genoeg is het de groep 18- tot 25-jarigen die het hoogst scoort op loopbaanspijt. Terwijl vaak gedacht wordt dat juist mensen richting het einde van hun loopbaan spijt kunnen krijgen, toont dit onderzoek dus een ander beeld. Tegelijkertijd vinden de onderzoekers dat mensen met meer loopbaanspijt minder loopbaansucces en een minder duurzame loopbaan ervaren. Volgens Akkermans en Jacobs spelen een onrealistische kijk op loopbanen en te hoge verwachtingen een mogelijke rol onder de jonge doelgroep. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld onderschatting van de werkdruk, erachter komen dat het salaris op nettobasis te laag is of dat het minder ontwikkelingsmogelijkheden brengt dan verwacht.

Daarnaast spelen ook externe gebeurtenissen een rol, zoals reorganisaties, faillissementen of maatschappelijke ontwikkelingen als Covid-19. Dit zijn zaken die als een “loopbaan shock” ervaren worden. Het onderzoek laat zien dat mensen die meer shocks hebben ervaren, ook meer spijt hebben over hun keuzes. Dit toont eens te meer aan dat er meer belang zou moeten worden gehecht hoe er naar jongeren die met de factoren spijt en shocks worstelen op de arbeidsmarkt wordt gekeken.

55-plussers
Oudere en meer ervaren werknemers daarentegen zeggen minder spijt te hebben van hun carrièrekeuzes. Akkermans verklaart dat dit komt omdat deze doelgroep vanwege hun jarenlange ervaringen mogelijk meer tijd heeft gehad om bepaalde loopbaanstappen te ondernemen, dan wel zich te hebben neergelegd bij hun huidige loopbaanpad. Deze berustende houding heeft wel als nadeel dat ouderen relatief weinig proactief en mobiel zijn op de arbeidsmarkt, wat volgens het onderzoek de duurzaamheid van hun loopbaan kan ondermijnen.

Advies
Wat de studie vooral heeft aangetoond is dat het stimuleren van een inclusief en proactief loopbaanbeleid met kansen voor iedereen meer dan noodzakelijk is. Het is daarom volgens Akkermans en Jacobs niet meer dan logisch dat bedrijven, organisaties maar ook onderwijsinstellingen bij het loopbaanadvies voor werknemers en afgestudeerde jongeren niet alleen een realistischer beeld schetsen met wat er van hen op de werkvloer wordt verwacht, maar ook hoe zij zelf hun competenties en ambities vorm kunnen geven. Een duurzame loopbaan bestaat immers niet alleen uit prestaties maar moet ook ruimte bieden aan geluk en gezondheid.

Lees meer over loopbaanspijt in deze derde white paper in een serie van drie:
Careers in perspective (EN)
Loopbanen in Perspectief (NL)