Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoogleraar Genetics & Well-being Meike Bartels krijgt 1,5 miljoen

14 november 2022
Deze Vici-beurs van de NWO gaat Bartels gebruiken om de oorzaken van verschillen in geluksgevoel en welbevinden in kaart te brengen.

Mensen die zich goed voelen, functioneren beter en hebben duurzamere relaties. Met geavanceerde data-analyse technieken en welbevinden training in grote samples met (epi) genetische, metabole, en omgevingsdata zullen de paden van en naar welbevinden in kaart worden gebracht. Met deze nieuwe kennis kan welbevinden behouden en verbeterd worden.

In dit Vici-project gaan Bartels, vaak de ‘Geluksprofessor’ genoemd, met behulp van de unieke multi-omics (genomics, epigenomics, metabolomics, en exposome) data van het Nederlands Tweelingen Register en de UK Biobank modellen ontwikkelen om de dynamische patronen tussen biologische factoren en omgevingsfactoren in kaart te brengen zodat we verschillen in welbevinden beter te leren begrijpen. Ook gaat ze gamified welbevinden training aanbieden aan grote groepen tweelingen om uit te vinden welke welbevinden training werkt voor wie.

Bartels: ‘’Net als fysieke conditie, kan men geluksgevoel en welbevinden trainen. Maar iedereen is verschillend. Deze verschillen komen voor een deel door genetische verschillen. Met dit project zullen we de oorzaken van verschillen in geluk beter gaan begrijpen”.

Samenspel van genen en omgeving
In eerder werk heeft Bartels aangetoond dat verschillen in geluk voor 40 procent worden verklaard door genetische verschillen. Ook heeft ze de eerste genetische locaties voor geluk gevonden. In haar lopende ERC consolidator project doet ze grootschalig systematisch onderzoek naar de omgevingsfactoren en het samenspel van genen en omgeving om verschillen in geluk te verklaren.

Nog meer -omics lagen
Naast genetische en omgevingsinformatie zijn er nog meer -omics lagen met informatie (zoals epigenetische informatie en metabolieten) die samen een fascineren dynamiek laten zien. Door deze -omics lagen samen te brengen in modellen en data gestuurde technieken te gebruiken zal het steeds duidelijker worden waarom de een gelukkiger is dan de ander.

Gelukstraining op maat
Wereldwijd onderzoek laat zien dat geluk en welbevinden trainbaar is. Vaak wordt er gebruik gemaakt van dezelfde training voor iedereen. Genetische en omgevingsverschillen, en ook verschillen in de nieuw te onderzoeken omics-lagen, zullen ervoor zorgen dat we moeten overstappen op een meer gepersonaliseerde welbevinden-training.

In haar Vici-project zullen Bartels en haar team verschillende componenten van welbevinden-training aanbieden aan deelnemers waar ook informatie voor de verschillende -omics lagen beschikbaar is. Door welbevinden-training te combineren met multi-omics modellen, zal duidelijk worden welke componenten van de welbevinden training werken voor wie.

Vici-financiering 
De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Onderzoekers die een Vici-beurs krijgen toegekend mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Lees meer over Meike Bartels.