Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Gerichte werving- en selectieprocedure leidt tot diverse studentenpopulatie

19 december 2022
Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de selectiemethodes van numerus-fixusopleidingen. De discussie hierover is vaak polariserend: selectie belemmert en loting bevordert de kansengelijkheid omdat iedereen evenveel kans heeft. De Faculteit der Geneeskunde VU laat zien dat het anders kan.

En het werkt. Meer studenten uit Amsterdam Nieuw-West melden zich aan voor studie geneeskunde aan de VU. De VU wil artsen opleiden die met beide benen in de maatschappij staan en geïnteresseerd zijn in de mens achter de patiënt. Christa Boer, opleidingsdirecteur van de faculteit en vicedecaan Amsterdam UMC: “We zoeken vooral goede toekomstige dokters, niet per se de slimste kandidaten. In de selectieprocedure kijken we naast cijferlijsten daarom ook naar de mate waarin kandidaten maatschappelijke betrokkenheid, nieuwsgierigheid en een open blik naar de samenleving tonen. Daarbij kijken we breed: vrijwilligerswerk in de ouderenzorg of bijles geven, toont ook affiniteit met hulpverlening en organisatorische vaardigheden.”

Factor sociaal-economische achtergrond zo klein mogelijk

Kandidaten met een 8+ gemiddeld op hun cijferlijst hebben in Nederland een grotere kans om toegelaten te worden tot geneeskunde dan kandidaten met een 6 gemiddeld. Dit heeft als reden dat studenten in hoog tempo veel medische kennis en vaardigheden moeten verwerven, en de mate waarin zij daarin slagen, wordt in grote mate voorspeld door eerdere schoolprestaties. Maar bij Geneeskunde VU kunnen studenten met een 6 gemiddeld hun kans op instromen vergroten op basis van onderscheidende activiteiten in bijvoorbeeld de zorgverlening of begeleiding van kwetsbare groepen.

In de selectieprocedure zijn ‘checks and balances’ ingebouwd om de rol van de sociaal-economische achtergrond zo klein mogelijk te houden. Christa Boer: “Tijdens de selectie 2022 bleek dat een aantal kandidaten een bepaalde EHBO-cursus opgaven als ‘extra-curriculaire scholing’. Na controle bleek deze cursus enkele honderden euro’s te kosten. Omdat niet iedereen dat bedrag kan betalen, is besloten deze cursus in de selectie 2023 niet meer met punten honoreren.”

Voorlichting

In de studievoorlichting investeert de faculteit gericht in wijken waar een universitaire studie niet vanzelfsprekend is. Boer: “We maken daarbij gebruik van student-ambassadeurs die bijvoorbeeld hun eigen middelbare school bezoeken. En scholieren die dat willen, kunnen al voor het selectieproces een buddy aanvragen: een geneeskundestudent begeleidt hen dan voor, tijdens en na het selectieproces.” Dit is terug te zien in de samenstelling van de kandidatenpopulatie: bijna 1 op de 3 Amsterdamse 6-vwo-kandidaten woont in Nieuw-West (zie figuur). Hun kans op een opleidingsplaats na selectie is bovendien gelijk aan de kans van andere Amsterdamse kandidaten. De faculteit bereidt tevens een specifieke voorlichting voor waar studenten van de eilanden (Aruba, Bonaire, St. Maarten) aan kunnen deelnemen.

Unieke situatie

In Amsterdam is er sprake van een unieke situatie. Vanuit twee geneeskundefaculteiten van twee universiteiten worden artsen opgeleid in één academisch ziekenhuis. Amsterdam UMC wil de krachten van beide universiteiten maximaal benutten, maar tegelijkertijd beide faculteiten hun eigen identiteit laten behouden en versterken. Opleidingen, inclusief het selectieproces, sluiten immers aan bij de identiteit en strategie van hun universiteit.