Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Extraverten spreken veel, maar schrijven niet

8 december 2022
Iemand die veel spreekt, heeft meer kans om hoog te zijn op extraversie, en iemand die veel schrijft heeft, evenals iemand die lange woorden gebruikt, meer kans om hoger te zijn op openheid voor ervaringen - wat op zijn beurt gerelateerd is aan hogere intelligentie. Bovendien heeft iemand die vloekt en negatieve emoties gebruikt (bijv. gekwetst, lelijk, haat, dood) meer kans om onvriendelijk en minder consciëntieus te zijn.

Dit zijn de resultaten van VU-psycholoog Antonis Koutsoumpis die de relatie tussen taal en persoonlijkheid onderzocht en ontdekte dat – afhankelijk van hun persoonlijkheid – verschillende mensen verschillende woorden gebruiken. 

Koutsoumpis: "Onze taal weerspiegelt wie we zijn, en we kunnen taal gebruiken om een inschatting te maken van de persoonlijkheid van anderen. De volgende keer dat je iemand ontmoet, let dan op wat ze zeggen."

De persoonlijkheid van mensen
Het afleiden van de persoonlijkheid van mensen is een essentiële vaardigheid en iets dat we allemaal doen omdat het belangrijke implicaties heeft voor wie te daten, bevriend te raken, te vertrouwen of aan te nemen. Het beoordelen van persoonlijkheid op basis van taal is ook iets wat veel mensen zonder er over na te denken doen, bijvoorbeeld wanneer ze proberen de persoonlijkheid van een schrijver te begrijpen die ze nog nooit hebben ontmoet. Het is ook iets dat professionals expliciet doen, bijvoorbeeld wanneer ze de persoonlijkheid van een sollicitant uit hun cv proberen te achterhalen. 

Unieke menselijke functie
Taal is een unieke menselijke functie. Door middel van taal uiten we onze gevoelens, ideeën en emoties. Als zodanig kan onze persoonlijkheid ook in onze taal naar voren komen door de woorden die we gebruiken. In de afgelopen decennia heeft er een enorme vooruitgang plaatsgevonden omdat computer grote hoeveelheden teksten kunnen verwerken. 

Koutsoumpis: "In deze meta-analyse hebben we alle studies verzameld die de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en 52 linguïstische categorieën, zoals gemeten door de Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), hebben onderzocht. Persoonlijkheidskenmerken werden gemeten onder het Big Five-model van persoonlijkheid (bijv. Extraversie, Consciëntieusheid, Vriendelijkheid, Openheid voor Ervaringen, Emotionele Stabiliteit). Taalkundige categorieën waren groepen woorden (bijv. negatieve emoties, positieve emoties, scheldwoorden, voornaamwoorden, enz.)."