Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Erkennen en waarderen – de VU sluit aan bij Europese coalitie

13 oktober 2022
Een mooie stap om de kwaliteit en de impact van onderzoek te maximaliseren: Europese onderzoeks- en onderwijsinstellingen werken samen en sluiten zich aan bij de coalitie rond Advancing Research Assessment. Ruim 50 organisaties hebben het akkoord sinds 28 september al ondertekend, waaronder de VU. Science Europe, de European University Alliance en de Europese Commissie werken nu samen met een implementatie-adviesgroep aan de vervolgstappen voor de coalitie.

Richard de Waard, Beleidsmedewerker onderzoek bij de dienst Bestuurszaken, licht toe waarom de VU graag bij de coalitie aansluit:

De gemeenschappelijke visie van de coalitie sluit aan bij de ambities van de VU op het gebied van erkennen en waarderen en open science, waar nu al programma’s voor lopen. We spannen ons er voor in dat bij de beoordeling van onderzoek, onderzoekers en onderzoeksorganisaties diverse vormen van output, praktijken en activiteiten worden erkend die de kwaliteit en impact van het onderzoek maximaliseren.

Lange tijd was de onderzoekscultuur nogal gericht op kwantitatieve meetmethodes. Er komt nu meer nadruk op kwalitatieve methodes, met feedback van ‘peers’. Dit kan wel waar nodig worden onderbouwd met verantwoord gebruik van kwantitatieve gegevens. In het huidige landelijke protocol voor beoordeling van onderzoek is dit al staande praktijk. We gaan ook aan de slag met het waarderen van bredere bijdragen aan de wetenschap, zoals boeken, software, of beleidsstukken die bijdragen aan veranderingen in de maatschappij. Die kunnen net zo belangrijk zijn als een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Als lid van de coalitie kunnen we kennis en ervaring hierover opdoen en delen binnen Europa. Hiermee wordt ook internationaal een gelijker speelveld gecreëerd.”

Internationaal samenwerken

Rector Jeroen Geurts postte al op Twitter dat hij het akkoord ziet als een open, eerlijker en inclusiever systeem van erkennen en waarderen. Hij voegt daar aan toe: “Dit Europese akkoord sluit goed aan op ons nationaal Erkennen en Waarderen programma waarin wij pleiten voor een bredere erkenning voor de diversiteit in loopbanen en taken van wetenschappelijke medewerkers. Goed dat het al in 2019 ondertekende DORA-akkoord een Europese opvolging krijgt. Binnen erkennen en waarderen is (internationaal) samenwerken één van de pijlers. Het internationaal gelijkwaardig beoordelen van onderzoeksresultaten vergroot de impact en kwaliteit van onderzoek.”


Meer weten?

De overeenkomst en alle ondertekeningen kun je vinden op de website van de Coalition for Advancing Research Assessment.