Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Drie VU-promovendi ontvangen Mozaïek 2.0 beurs

20 juli 2022
Drie promovendi van de Vrije Universiteit Amsterdam gaan van start met een Mozaïek 2.0 beurs van NWO voor hun promotieonderzoek. Zij hebben naast uitstekende studieresultaten ook al meerdere initiatieven ontplooid naast hun studie.

Mozaïek 2.0 is onderdeel van het Impulsprogramma voor Inclusie in de Wetenschap. Het promotiebeurzenprogramma is gericht op de in Nederland ondervertegenwoordigde groep afgestudeerden met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika en Turkije. Hiermee beoogt Mozaïek 2.0 de verdere ontwikkeling van een inclusieve werkomgeving binnen Nederlandse universiteiten te bevorderen.

Gehonoreerde VU Mozaïek 2.0 voorstellen
Neuro-immunoloog Tom Sa’ar Halperin met De betrokkenheid van een nieuwe B-bloedcel bij multiple sclerose.
Multiple sclerose is een ernstige, neurologische aandoening die jonge volwassenen treft en cognitieve en motorische beperkingen veroorzaakt. De oorzaak van de ziekte is, ondanks uitgebreid onderzoek, nog steeds onbekend. Halperin gaat met menselijk weefsel van hersen- en bloeddonoren onderzoeken hoe een nieuw ontdekte groep afweercellen (B1-cellen) bijdraagt aan het ziekteverloop. Daarnaast zal hij moderne biomedische en hoge resolutie microscopietechnieken gebruiken om deze cellen in de hersenen te karakteriseren. Uiteindelijk hoopt hij met zijn collega’s nieuwe behandeldoelen voor MS te identificeren.

Zihra Khazai met Zorg voor steungroepen: de organisatie van gemeenschapszorg voor vluchtelingenvrouwen die seksueel en gender-gerelateerd geweld hebben ervaren.
Wereldwijd neemt het aantal vluchtelingen toe. Vluchtelingenvrouwen hebben extra risico op het meemaken van seksueel en gender gerelateerd geweld (SGBV), en SGBV heeft enorme gevolgen voor hun gezondheid, participatie en integratie. Vluchtelingenvrouwen ervaren barrières in de toegang tot formele zorg en tegelijkertijd zijn hun sociale netwerken beperkt. Steungroepen bieden steun en kunnen helpen SGBV bespreekbaar te maken. Maar hoewel maatschappelijke organisaties deze vrouwen veelal weten te bereiken, zijn er barrières voor het structureel implementeren van zulke steungroepen. Khazai onderzoekt hoe steungroepen voor deze vrouwen toegankelijk gemaakt kunnen worden en geïmplementeerd in zorgketens.

Jamilah Sherally met Wat is nodig voor goede zorg rond seksualiteit en voortplanting van meisjes en vrouwen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos?
Meisjes en vrouwen in vluchtelingenkampen lopen groot risico op seksueel geweld, ongewenste zwangerschap en slechte voortplantings- en geboortezorg. Om erachter te komen wat nodig is voor passende zorg in het Mavrovouni kamp op Lesbos, gaat Sherally ervaringen en meningen van alle betrokkenen onderzoeken: (1) gezondheidsproblemen, behoefte aan zorg, ervaringen met en barrières tot zorg als ervaren door vluchtelingen, met een enquête, groepsinterviews en participatieve technieken, en (2) ervaringen en mogelijkheden van hulpverleners door systematische evaluatie van voorzieningen en interviews met dienstverleners en andere belanghebbenden bij zorgorganisatie. Samen met alle betrokkenen zal zij vervolgens gezamenlijke voorstellen voor verbetering doen.

Meer informatie over de andere laureaten op de website van NWO