Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De VU en partners ontvangen 3,6 miljoen euro financiering

8 september 2022
De Research Master of Neurosciences opleiding (BETA-CNCR & VUmc), vertegenwoordigd door Associate Professor Christiaan de Kock, het VU International Office en facultaire vertegenwoordigers, werkten samen om een nieuwe internationale masteropleiding op het gebied van NeuroData te ontwikkelen: een baanbrekend graduate programma in Brain and Data Science, gecoördineerd door de Bar-Ilan University (Israël). Dit nieuwe programma heeft nu een 6-jarige financiering van 3,6 miljoen euro ontvangen van het Europese Erasmus Mundus programma van Erasmus+.

Studenten zullen eerst een jaar aan de Bar-Ilan Universiteit studeren, gevolgd door de zomerschool in Zagreb en vervolgens kiezen tussen de VU, Jyväskylä, Padua of Lissabon. Aan de VU zullen NeuroData-studenten instromen in het tweede jaar van de opleiding Master of Neurosciences en hun opleiding afsluiten met een (NeuroData) stage.

Waarom Brain Science en Data Science combineren?
De moderne neurowetenschappen hebben een punt bereikt waarop vooruitgang het analyseren van enorme hoeveelheden data vereist, een vaardigheid die neurowetenschappers van oudsher niet hebben. Tegelijkertijd missen datawetenschappers een gespecialiseerde opleiding in neurowetenschappen, waardoor ze een belangrijk perspectief missen dat de kwaliteit en diepgang van hun inzichten beïnvloedt.

Het programma zal daarom een geïntegreerd multidisciplinair Brain and Data Science curriculum bieden om onderzoekers met diepgaande kennis op beide gebieden te bevorderen. Studenten zullen worden opgeleid in fundamentele hersenwetenschappen en datawetenschappen tijdens het eerste programmajaar, waarbij zij deze vaardigheden zullen toepassen om neurale gegevens te analyseren tijdens hun tweede jaar. Deze holistische benadering van de opleiding van studenten zal hen in staat stellen nieuwe denkwijzen en benaderingen te smeden en tegelijkertijd hun individuele bijdrage aan een kenniseconomie en -maatschappij te vergroten.

De Erasmus Mundus Joint Masters-beurs zal de partneruniversiteiten in staat stellen beurzen aan te bieden aan uitzonderlijke kandidaten die zich via hun thuisuniversiteiten aanmelden voor de gezamenlijke MSc in Brain and Data Science. De EU-beurzen dekken de kosten van de deelname van een student aan het programma, de reiskosten en een toelage voor levensonderhoud.

Ondersteuning van het programma door databedrijven in de neurowetenschappen zoals BlinkLab (Leiden) of NBT Analytics BV (Klaus Linkenkaer-Hansen, CNCR, Amsterdam) zorgt vanaf het begin voor een solide raamwerk samen met de industrie.