Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Controllers: liever interpersoonlijke vaardigheden dan technische

16 juni 2022
De veronderstelling dat controllers meer waarde hechten aan technische vaardigheden, zoals kunnen boekhouden, en deze als belangrijkste competentie zien, kan worden geschrapt. Onderzoek toont aan dat zij zelf interpersoonlijke vaardigheden (communicatief sterk) een stuk belangrijker vinden en hierin meer geschoold willen worden.

Die conclusie verbaast Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de public controllersopleidingen en één van de initiatiefnemers van het onderzoek naar gewenste competenties onder controllers in de publieke sector, niet helemaal.  “Je ziet dat controllers (in het buitenland ook wel management accountants genoemd) de laatste tijd steeds dichter bij managers en bestuurders aanschuiven. Er wordt zodoende van hen gevraagd om proactief mee te denken over financiële en maatschappelijke vraagstukken binnen een organisatie”, aldus Budding. Het is daarom volgens hem niet verwonderlijk dat interpersoonlijke vaardigheden, waar de interactie met mensen op het gebied van communicatie, leiderschap en samenwerking centraal staat, beter gewaardeerd worden.

Doorontwikkeling
Anderzijds stond Budding wel te kijken toen de controllers zelf aangaven dat de interpersoonlijke vaardigheden zo sterk voor verbetering vatbaar waren. Vooral oudere controllers boven de 45 jaar schetsten dat er een grote kloof was tussen welke competenties zij al hebben en wat gewenst is.

Daar is overigens wel een verklaring voor, zegt Budding. “Als je naar de functie van controller kijkt, dan zie je dat deze zich heeft doorontwikkeld van iemand die vooral rekenwerk doet, naar een persoon die een adviserende rol binnen de organisatie op zijn schouders neemt. Dat gaat verder dan alleen cijfers analyseren en rapportages draaien uit Excel. Vanwege deze doorontwikkeling hebben ze niet alleen behoefte aan technische kennis, maar voelen ze dat hun soft skills op het gebied van communicatie nog niet voldoende vormgegeven zijn voor de leidinggevende functie waarin zij zich bevinden.” 

Voor Budding, die samen met zijn collega’s Marion Smit en Gert de Jong het onderzoek uitvoerde, is in het ieder geval helder wat er met de uitkomsten gedaan moet worden. In het curriculum van de public controllersopleidingen zal nog meer aandacht moeten komen voor het belang van interpersoonlijke vaardigheden. Niet alleen voor jonge studenten, maar voor alle leeftijdsgroepen die zich willen bijscholen. 

Maatschappelijk profiel
De opleidingsdirecteur is zich ervan bewust dat de samenleving meer van controllers vraagt dan alleen het helpen bewaken van de kosten in een organisatie. In de module Public Control, Advisory & Leadership van de opleiding wordt al aandacht geschonken aan de adviesvaardigheden, maar het kan nog beter, vindt de opleidingsdirecteur. 

Budding: “Onze faculteit heeft een maatschappelijk profiel en wij hebben voor publieke en private sectoren een breed palet van controllersopleidingen. Waar wij nu naartoe willen is dat onze studenten en alumni op een goeie manier hun sociale vaardigheden kunnen inzetten voor organisatorische vraagstukken, waarbij de maatschappelijke en financiële kanten echt bij elkaar komen. Zij moeten namelijk niet alleen mensen zijn die alleen in geld denken, maar ook doorhebben welke maatschappelijke consequenties er kunnen ontstaan in relatie tot bepaalde financiële beslissingen.”

Lees  meer over het onderzoek New development: Bridging the gap – analysis of requiered competencies for management accountants in the public sector in het open access blad Public Money & Management.