Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Brexit enorme boost voor Amsterdam als Europese kennishoofstad

29 augustus 2022
Amsterdam is hard op weg kennishoofdstad van Europa te worden. Dat blijkt uit het rapport “Understanding Amsterdam’s competitive advantage”, een onderzoek naar de staat van wetenschap, technologie en innovatie in de hoofdstad. Eén van de belangrijkste oorzaken van de groei is het vertrek van Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

“Amsterdam heeft als kennisstad de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van de Brexit en de bijbehorende verplaatsing van hoogopgeleide werknemers, bedrijven en instituten als het Europees Geneesmiddelenbureau’’, aldus Michiel Kolman, Senior Vice President bij Elsevier en coauteur van het rapport.

Het onderzoek naar de staat van wetenschap, technologie en innovatie in Amsterdam is uitgevoerd door Elsevier en de Vrije Universiteit Amsterdam. “Met dit onderzoek willen we de unieke sterke punten van de stad zichtbaar maken en nieuwe mogelijkheden voor Amsterdam als kennisstad ontdekken. De resultaten laten zien dat we in Amsterdam op het juiste spoor zitten”, aldus Mirjam van Praag, voorzitter van het college van bestuur van de VU.

Wetenschappelijk powerhouse
In het onderzoek is onder andere gekeken naar de Amsterdamse onderzoeksoutput, het aantal keer dat onderzoekers zijn geciteerd in publicaties en internationale samenwerkingen op het gebied van technologie en innovatie. De bevindingen laten zien dat het onderzoek in Amsterdam niet onder doet voor wetenschappelijke powerhouses als Cambridge en Kopenhagen,  en dat de hoofdstad voorop loopt in kennisontwikkeling op het gebied van geneeskunde en biowetenschappen. Op sommige vlakken is Amsterdam zelfs wereldleider. Neem bijvoorbeeld het onderzoek dat wordt gedaan naar de Duurzame Ontwikkelinsgdoelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld om voor 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering: Amsterdam doet het bijzonder goed op het gebied van Gezondheid, Gendergelijkheid en Klimaatverandering.  

Samenwerking
Ook op het gebied van internationale samenwerking scoort de Amsterdamse wetenschap hoog. Dat percentage ligt ruim drie keer hoger dan het Europese gemiddelde. Zo heeft bijna zestig procent van het Amsterdamse onderzoek een internationale coauteur. Onderzoekers die samenwerken met het bedrijfsleven gooien ook hoge ogen op de impactladder. De citaties van deze onderzoekers liggen vier zo hoger dan het wereldwijde gemiddelde.

Impact met AI
Verder laat het onderzoek zien dat kennisontwikkeling op het gebied van Artificial Intelligence en informatica sterk in opkomst is. Het Amsterdamse AI-onderzoek is de afgelopen jaren verdrievoudigd qua aantal gepubliceerde artikelen. De universiteiten investeren dan ook fors in onderzoek naar AI. Ook heeft dit type onderzoek een grote impact op andere wetenschappers – het wordt gemiddeld twee keer zo vaak geciteerd als het wereldwijde gemiddelde.

Het is de tweede keer dat Elsevier het Amsterdam Report uitgeeft. In 2015 werd de eerste editie gedeeld.