Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Annika van Baar wint Willem Nagel prijs 2022

28 juni 2022
Tijdens het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie ontving Annika van Baar de Willem Nagel prijs voor haar proefschrift ‘Corporate Involvement in International Crimes in Nazi Germany, Apartheid South Africa and the Democratic Republic of the Congo’. De Willem Nagelprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor het beste proefschrift op het gebied van criminologie.

Corporate crime
Annika ontving de prijs voor haar onderzoek naar de betrokkenheid van bedrijven bij internationale misdrijven. Ze onderzocht hoe legitieme bedrijven betrokken raakten bij genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Annika focuste zich in haar onderzoek niet op de aansprakelijkheid van de bedrijven, maar zocht naar mogelijke verklaringen waarom ‘normale’ bedrijven een bijdrage leveren aan ernstige misdrijven, en hoe die bijdrage er uit kan zien.

Geen bewuste beslissing
Annika bestudeerde drie verschillende contexten in drie verschillende tijdvakken: Nazi-Duitsland (1933-1945), Zuid-Afrika tijdens apartheid (1948-1994) en Congo vanaf 1996. Daarin vond ze interessante ontwikkelingen ver de regulering van betrokkenheid over de tijd. Binnen de context van Nazi-Duitsland vond Annika dat het bewustzijn van betrokkenheid bij misdrijven heel lang is onderdrukt. Binnen de context Zuid-Afrika, in de jaren ’80, ontstond er meer bewustzijn van eventuele risico’s van betrokkenheid bij misdrijven. Binnen de context van Congo ontstond er regulering vanuit de V.S. en later in Europa. Bedrijven werden zich hierdoor steeds meer bewust van de risico’s van betrokkenheid bij misdrijven.

Uit het onderzoek bleek ook dat betrokkenheid van een bedrijf bij ernstige misdrijven vaak niet het gevolg van een eenduidige beslissing is. Bedrijven raken bijna altijd betrokken bij misdrijven via processen waar ze onderdeel van zijn, zoals samenwerking met een overheid of via een internationale leveringsketen. Door de aard van de betrokkenheid en gebrek aan passende regulering lukt het bedrijven doorgaans gemakkelijk om negatieve gevolgen van hun betrokkenheid bij deze misdrijven te voorkomen.   

Willem Nagel Prijs
Annika was enorm blij toen ze de Willem Nagel Prijs in ontvangst mocht nemen. ‘Het voelt als een kroon op heel hard werken. Want het was echt niet altijd een makkelijke analyse. Maar de prijs is als een kers op de taart’, aldus Annika. Het prijzengeld gaat ze gebruiken voor vervolgonderzoek. In haar proefschrift focuste Annika zich vooral op de verklaring van betrokkenheid van bedrijven bij ernstige misdrijven. Met haar vervolgonderzoek wil ze meer te weten komen over het voorkomen van dit soort betrokkenheid en het verantwoordelijk houden van bedrijven of individuen binnen bedrijven die betrokken zijn bij ernstige misdrijven.