Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

100 miljoen euro gereserveerd voor voorstel Nationaal Groeifonds

13 juni 2022
Onlangs maakte de Nederlandse regering bekend dat het Nationaal Groeifonds een reservering van 100 miljoen euro uittrekt voor het voorstel 'Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrij, Circulair en Klimaatbestendig Bouwen en Infrastructuur'. Het Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development (ACRSD) onder leiding van VU-econoom en theoloog Jan Jorrit Hasselaar is onderdeel van dit voorstel.

De innovatieve onderzoekslijn naar (ontwerp)theologie van goed leven op basis van hoop staat centraal in dit project over stedelijke klimaatadaptatie. De onderzoekslijn is afgeleid van het werk van Jonathan Sacks en Desmond Tutu, en in overeenstemming met Miroslav Wolfs pleidooi voor een vernieuwing van de westerse theologie.

Enorme opgave grootstedelijke regio's

Nederland is een van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Grootstedelijke regio's als Amsterdam staan voor een enorme opgave. Voor bruggen, kademuren en trottoirs gaat het niet alleen om onderhoud, wat al een enorme opgave is, maar ook om het klimaatadaptief maken ervan, wat de grootste uitdaging is. Dit zijn niet alleen uitdagingen voor Nederland. Regio's en steden wereldwijd staan voor dezelfde uitdagingen.

Toekomstbestendige infrastructuur 

Het Future-Proof Assets consortium van 67 partners uit overheid, markt en wetenschap zet zich in om ontwikkelingen op het gebied van toekomstbestendige infrastructuur mogelijk te maken. Er wordt een begin gemaakt met de civiele infrastructuur die de grootste (vervangings)urgentie en impact te verduren krijgt: bruggen, kademuren en wegen. Om dit te realiseren komen partijen uit de overheid, de markt en kennisinstellingen, waaronder ACRSD, samen in dit voorstel. 

De commissie van het Nationaal Groeifonds onderkent het belang van innovatie in deze sector voor de Nederlandse economie, maar heeft positief kritische kanttekeningen geplaatst bij de structuur van het huidige voorstel. In de komende 9 maanden zullen de aanvragers een aangescherpt plan indienen om het gereserveerde bedrag te claimen.