Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Veni-beurzen voor vijf onderzoekers

16 december 2021
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 89 veelbelovende jonge wetenschappers, waarvan vijf van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC, locatie VUmc een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro toegekend. Hiermee kunnen deze laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Vol trots feliciteert de Vrije Universiteit Amsterdam de volgende laureaten, in alfabetische volgorde:

Moleculaire celbioloog en immunoloog Alsya Affandi, met het onderzoek Nanotrivax: drie-componenten nanobody-vaccins gericht op humane dendritische cellen voor immunotherapie
Dendritische cellen (DCs) staan centraal in het immuunsysteem met een enorm immunotherapeutisch potentieel, maar de huidige strategieën zijn onbevredigend. Affandi wil vaccins ontwikkelen die bestaan uit DC-gerichte en DC-modulerende nanobodies, verbonden met een ziekte-antigeen, om antitumor immuunreacties in kanker te verbeteren, of ontstekingen in auto-immuunziekten te dempen. Lees meer over Alsya Affandi

Patholoog en celbioloog Caitrin Crudden met het onderzoek Kankers post onderscheppen; hoe extracellulaire blaasjes het secretoom managen
In celbiologie werken receptor-ligand interacties als ‘een sleutel in een slot’. De ‘sleutels’ (liganden) zweven echter niet vrij rond. Ze worden in hun vrijheid belemmerd door ‘sleutelbossen’ (decoys). Crudden zal de rol van deze moleculaire sleutelbossen onderzoeken in celmigratie, een proces dat fundamenteel is voor kankeruitzaaingen. Lees meer over Caitrin Crudden

Geneticus Philip Jansen met het onderzoek Identificeren van beïnvloedbare mechanismen van slapeloosheid, breinveroudering en dementie
Insomnie (slaapproblemen), breinveroudering en dementie staan met elkaar in verband. Of slaapproblemen oorzaak of gevolg zijn van versnelde hersenveroudering, en door welke mechanismen dit komt, is nog niet bekend. Door analyse van grootschalige genetische data en hersenscans wil Jansen het causale verband achterhalen tussen slaap, hersenveroudering en dementie. Lees meer over Philip Jansen

Bioloog Julie Lattaud met het onderzoek Evolutie van het biologische methaanfilter in de Beaufort Zee
Methaan is een krachtig broeikasgas. Schattingen van methaanemissies zijn echter erg onzeker, wat het maken van nauwkeurige klimaatvoorspellingen belemmert. Lattaud gaat methaan-consumerende micro-organismen in de Noordelijke IJszee identificeren. Door te onderzoeken hoe deze organismen op klimaatsverandering in het verleden reageerden, kan zij voorspellingen van toekomstige veranderingen verbeteren. Lees meer over Julie Lattaud

Fysicus Andrii Usachov met het onderzoek Zoeken naar spectaculaire handtekeningen van lichte donkere materie bij LHCb
Usachov gaat zoeken naar donkere hadronen - een nieuw type subatomaire deeltjes die het bestaan van donkere materie in het heelal kunnen verklaren. Donkere hadronen kunnen overvloedig worden geproduceerd bij de Large Hadron Collider, waardoor unieke spectaculaire handtekeningen achterblijven in de LHCb-detector. Lees meer over Andrii Usachov

Talent Programme
Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Lees verder over de Veni's op de website van NWO