Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Klassenmanagement: doe het samen!

9 maart 2021
In de lerarenopleiding is het een belangrijk programmaonderdeel: klassenmanagement. Eenmaal afgestudeerd ben je daarin natuurlijk niet ineens expert, want er is veel ervaring voor nodig. Het vraagt ook om steeds opnieuw kritisch kijken naar je eigen docentschap (wat werkt, wat werkt niet?) en geregeld afstoffen van theoretische inzichten. Blijven zitten met je onzekerheden rond klassenmanagement? Doe dát vooral niet, want de tijd nemen om er samen met collega’s bij stil te staan levert veel op!

Orde houden, een goede werksfeer creëren, omgaan met lastige leerlingen, de les op een prettige manier starten, ontspannen voor de klas staan: zomaar wat aspecten van het lesgeven die horen bij klassenmanagement. Zowel startende als meer ervaren docenten lopen daarbij vaak tegen dezelfde uitdagingen aan: ‘ik wil beter omgaan met uitdagend gedrag’, ‘ik wil meer rust tijdens mijn uitleg’, ‘ik wil gezag uitstralen, maar zonder dat de relatie er onder lijdt’, ‘wat kan ik nou nog doen, bij de zoveelste verstoring?. Steeds opnieuw je hoofd breken over deze vragen kost veel energie en kan ten koste gaan van het werkplezier.

Ervaringen uitwisselen
Gelukkig is het niet zo dat je voor goed klassenmanagement een aangeboren talent hoeft te hebben. Het is te leren en te oefenen. In de lerarenopleiding start je daarmee en eenmaal voor de klas kun je veel doen om jezelf te blijven ontwikkelen. Met de teamtraining ‘Klassenmanagement’ ondersteunt de VU Lerarenacademie docenten daarbij.

Tijdens de trainingsbijeenkomsten inventariseert het team vragen en obstakels door in kleine groepjes over veel voorkomende situaties te praten. En wat blijkt? Jouw collega weet ‘hoe je die 3M klas stil moet krijgen’ of zoekt net als jij naar een manier om ‘de sfeer in 4H te verbeteren’. Alleen al het uitwisselen van uitdagingen blijkt veel op te leveren. Bij de koffie of tijdens een zoommeeting is het vaak lastig om erover te beginnen, waardoor het een enorme opluchting kan zijn als blijkt dat je niet de enige bent.

Een reactie van een deelnemer:
‘Dit zouden we veel vaker moeten doen: elkaars lessen bezoeken en nabespreken en bij elkaar zitten voor intervisie’.

Dilemma’s delen     
Aan de hand van thema’s (denk aan: contact maken, leiding nemen, ongewenst gedrag, regels en routine) lopen we langs de theorie en passen die direct toe op de vragen die spelen. Zeker startende docenten hebben theoretische inzichten nog heel scherp voor ogen maar worden nu overspoeld door alle praktijkervaringen. Als je zo’n ervaring analyseert met behulp van theorie, ga je er vaak met heel andere ogen naar kijken! Naast reflectie is ook intervisie belangrijk: een logboek om ervaringen in vast te leggen, of videobeelden van ‘zomaar een les’ geven veel gespreksstof. Collega’s leggen elkaar tijdens de bijeenkomsten dilemma’s voor, denken met elkaar mee, wisselen adviezen uit en worden gevoed door nieuwe inzichten uit onderzoek.

Reacties van deelnemers aan de training:
‘Ik weet weer wat ik kan doen om me te verbeteren op het gebied van klassenmanagement’,
‘Fijn om handvatten te krijgen om mee te experimenteren in mijn eigen onderwijspraktijk en heel waardevol om ook de theorieën te begrijpen die daaraan ten grondslag lagen’,
‘Dit zouden we veel vaker moeten doen: elkaars lessen bezoeken en nabespreken en bij elkaar zitten voor intervisie’.

Informatie over de teamtraining Klassenmanagement
Wil je meer weten over Klassenmanagement en een maatwerktraining die we voor een team kunnen verzorgen? Neem dan contact op met Liesbeth van Well-Grootheest, l.j.van.well-van.grootheest@vu.nl of 020 59 83982.