Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Gerdien Bertram-Troost over de Leergang Onderwijskundig Leiderschap

Gerdien Bertram-Troost is universitair hoofddocent, werkt bij de faculteit Religie & Theologie afdeling Believes & Practices en vertelt over de Leergang Onderwijskundig Leiderschap waaraan zij in het collegejaar 2019-2020 heeft deelgenomen.

“Toen ik alweer bijna twee jaar geleden door onze toenmalige portefeuillehouder onderwijs werd uitgenodigd voor de leergang Onderwijskundig Leiderschap, greep ik de kans met twee handen aan. Het is heel waardevol om meer te leren over onderwijsprocessen en hoe je hierop invloed kunt uitoefenen, want leiderschap zit overal.

Tijdens de leergang heb ik vooral veel geleerd over ‘de achterkant van onderwijs’: waarom we onderwijs op een bepaalde wijze organiseren, wat studenten nodig hebben en het docent- en opleidingsperspectief hierbij. Zo zijn we naar de NVAO geweest om te meer te weten te komen over kwaliteitszorg van onderwijs en hebben we gediscussieerd over vragen als: wanneer is onderwijs kwalitatief hoogwaardig? Wie bepaalt dat? En wie heeft hier de macht?  Hierdoor ben ik me veel bewuster geworden van de complexiteit van het grote geheel en de gelaagdheid in onderwijs; hoe onderwijsdoelen samenhangen met geldstromen en met wat er landelijk en internationaal gebeurt. Dit bewustzijn van achterliggende processen en verschillende belangen neem ik mee in mijn dagelijkse praktijk binnen de faculteit: ik kan beter overzien wat er speelt binnen een afdeling en in gesprekken met collega’s sta ik nog meer stil bij hun positie en drijfveren. Hierdoor begrijp ik beter waarom dingen lopen zoals ze lopen en aan welke knoppen je bij uitdagingen kan draaien om tot een oplossing te komen.  

Een andere opvallende les die ik uit de leergang heb getrokken heeft te maken met de hoge ideeën die ik had bij een leiderschapsrol: ik dacht dat je overal al heel veel van moet weten om een dergelijke functie te kunnen vervullen. Nu weet ik dat je vooral het lef moet hebben om een leiderschapsrol in te nemen en dat je juist vanuit die positie nog heel veel blijft leren: zo zoek je actief andere leiders op om mee te sparren en gedachten uit te wisselen. Heb je dus ambities in deze richting, wacht dan niet tot je alles weet, maar durf de stap te zetten en zoek verbinding met andere leiders!

Al met al kan ik de leergang zeker aanraden. Het is een mooi programma dat je de kans biedt om te experimenteren met en te discussiëren over leiderschap, ook buiten de grenzen van je eigen faculteit of zelfs die van de hele VU. Je krijgt spiegels aangereikt om te reflecteren op je eigen praktijk en je doet waardevolle contacten op om kennis mee uit te wisselen. Mijn tip aan toekomstige deelnemers is om vooral heel veel vragen te stellen tijdens de bijeenkomsten en sessies om er echt alles uit te halen!”

Gerdrien Bertram-Troost portret

“Het is heel waardevol om meer te leren over onderwijsprocessen en hoe je hierop invloed kunt uitoefenen, want leiderschap zit overal."