Communicatiewetenschap

Het programma van de premaster Communicatiewetenschap is erop gericht studenten basiskennis bij te brengen over centrale vraagstukken op het terrein van de communicatiewetenschap en hen vertrouwd te maken met begrippen en theorieën die hen in staat stellen kritisch op deze vraagstukken te reflecteren. Het programma heeft verder tot doel studenten te voorzien van kennis over methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en van de vaardigheden om deze methoden toe te passen. Het uiteindelijke doel van de premaster Communicatiewetenschap is studenten zodanige inhoudelijke en methodische kennis en vaardigheden bij te brengen op het terrein van de communicatiewetenschap dat zij in staat zijn om de masteropleiding Communicatiewetenschap te volgen.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019

P Communicatiewetenschap
Naam opleidingsdeel Code
Premasterprogramma Communicatiewetenschap S_P_CW
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046590 asnDCtitleasvPCommunicatiewetenschap asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvPremaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042