Algemene rechtspraktijk (minor)

Hier vind je de beschrijvingen van de vakken in de minor. Meer inhoudelijke informatie over de minor vind je op minor.vu.nl.


 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Aansprakelijkheidsrecht Periode 1 6.0 R_AansprHR
Rechtsbescherming tegen de overheid Periode 1 6.0 R_RBTO
De algemene strafrechtspraktijk Periode 2 6.0 R_ASRP
Rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht Periode 2 6.0 R_RBIV
Consumentenrecht Periode 3 6.0 R_Consu
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvAlgemenerechtspraktijkminor