Erfgoedstudies (Ma)

Erfgoedstudies (Heritage studies) is een éénjarige, interdisciplinaire masteropleiding voor archeologen, architectuurhistorici, (historisch-)geografen, historici, beleidsmakers en ontwerpers (planologen, architecten, landschapsarchitecten en stedebouwkundigen). De opleiding maakt de student vertrouwd met de belangrijkste principes van de historische studie van het landschap en de stad, de hedendaagse erfgoedzorg en de actuele omgang met de cultuurhistorische waarden van object en ruimte in onze omgeving.

In het programma worden historische kwesties en actuele toepassingen telkens benaderd op basis van interdisciplinaire concepten en vanuit een breed perspectief of vanuit de cultuurhistorie (een integratie van landschapsarcheologie, historische geografie en architectuurgeschiedenis/stedebouwgeschiedenis). Tevens biedt het programma de student de mogelijkheid om inzicht in de betekenis van en omgang met erfgoed in de eigen discipline te verdiepen of de raakvlakken met andere disciplines te verkennen door de invulling van de keuzeruimte. De student laat in de scriptie van 18 stp zien dat hij/zij in staat is een samenhangend beeld te schetsen van de geschiedenis van een landschap, stad, regio of plek, en een creatieve bijdrage kan leveren aan (het denken over) de integratie van oude waarden en nieuwe ontwikkelingen in stad en land.

Opleidingsschema

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

 

M Erfgoedstudies
Naam opleidingsdeel Code
Master Heritage Studies LM_ERFSPES
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047489 asnDCtitleasvMErfgoedstudies asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030