Masteropleiding Criminologie

De masteropleiding omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar. Je kiest voor een van de twee afstudeerrichtingen:

  • Master Criminologie: Afstudeerrichting Interventie criminologie: Criminele carrières en interventies
  • Master Criminologie: Afstudeerrichting Opsporingscriminologie: Misdaadprofielen en misdaadbestrijding
De opbouw van de master in academisch jaar is als volgt:
  • 6 verplichte vakken (36 EC)
  • 1 keuzevak (6 EC)
  • Afstudeerproject / Thesis (18 EC)

NB: Excellente en gemotiveerde studenten kunnen naast hun master een research track volgen van 30 extra studiepunten.

Studenten kunnen voor het jaarschema, meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding navigeren naar rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & Reglementen

Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar: masters.vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50051123 asnDCtitleasvMCriminologie asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijdsendeeltijd asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderRechtsgeleerdheid asnfacultyasv50000031