Interdisciplinary Science


Het programma Interdisciplinary Science (IDS) is een bacheloropleiding die het terrein van de exacte wetenschappen over de volle breedte afdekt. In de opleiding worden de bètaemptyvakken gecombineerd om complexe en maatschappelijk relevante thema’s aan te kunnen pakken, zoals gezondheid en duurzaamheid.

Enerzijds leer je in IDS specifieke onderdelen kennen van de verschillende disciplines, zoals natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en informatica, die relevant zijn bij het werken aan deze grote thema’s. Anderzijds leer je juist deze onderdelen te combineren (interdisciplinair), zodat je kunt komen met nieuwe inzichten en oplossingen.

Na he doorlopen van het programma van IDS heb je toegang tot een twintigtal masteropleidingen aan de VU, zoals Physics of Life and Health, Science for Energy and Sustainability, Bioinformatics and Biomedical Mathematics.

Het eerste jaar van IDS bestaat uit tien vakken, waarin je een basis legt met kennis in de verschillende disciplines en waarin je kennis maakt met het combineren van deze disciplines.

Aan het eind van het eerste jaar heb je een goed inzicht in de verschillende bètavakken en hun combinaties. Je maakt dan een keus voor een van de vier hoofdrichtingen (majoren) van IDS, die in jaar twee van start gaan:

  1. Science and Life
  2. Science and Computation
  3. Science and Observation
  4. Science and Sustainability


Voordat je met de studie begint heb je een gesprek (intake) met de studieadviseur, die je met de keuze voor IDS en met de inschrijving helpt.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij je studieadviseur.
  • Meer opleidingsinformatie is te vinden op de FEW-website.
  • Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
  • Meer informatie over de vakken vind je via onderstaande links.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep