Literary Studies (research)

NB. Deze master heeft geen nieuwe instroom meer per  2017 – 2018

Voor getalenteerde en gemotiveerde studenten biedt de tweejarige research-master Letterkunde de mogelijkheid zich verder te specialiseren tot onderzoeker op het gebied van de literatuur. In deze opleiding verdiepen en verrijken studenten hun theoretische en methodologische kennis van het letterkundig onderzoek, doen zelf onderzoek op wetenschappelijk niveau (het resultaat dienst in principe publicabel te zijn in een refereed vaktijdschrift) en kwalificeren zij zich zo als zelfstandige onderzoekers die voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om aan een onderzoekstraject (als PhD) te beginnen. De research-master staat open voor gekwalificeerde studenten met een bachelordiploma op het gebied van de Literatuurwetenschap, of de Duitse, Engelse, Franse, Griekse, Latijnse of Nederlandse letterkunde, of een andere relevante opleiding aan een Nederlandse of internationale universiteit.

De research-master is opgebouwd rondom drie kernvakken waarin de relatie tussen literatuur en samenleving centraal staat. Voor de lichting studenten die in september 2016 start met het programma, zullen de thema’s van de kernvakken postkolonialisme, subculturen, en ecologische kritiek zijn. Daarnaast zijn er de modules Research Design I en II, waar je samen met alle humanities studenten werkt aan het ontwikkelen en kunnen verdedigen en positioneren van je eigen onderzoeksproject. Onderdeel van deze modules is het bijwonen van de graduate lectures en seminars, en andere (inter)nationale onderzoeksbijeenkomsten.

Om hun individuele traject vorm te geven, volgen de studenten een vijftal mastercolleges uit de algemene masterprogramma’s, een tutorial dat in nauw overleg met de mentor wordt ingevuld, en seminars aangeboden door één van de landelijke onderzoeksscholen (aanmelding geschiedt via de Graduate School of Humanities). De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een scriptie.

Hier kun je het opleidingsschema van je studie vinden.

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

M Letterkunde (research)
Naam opleidingsdeel Code
Research Master Literary Studies LM_RLTKSPLK
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50696334 asnDCtitleasvMLetterkunderesearch asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030