Communicatiewetenschap (MSc)

De voltijds masteropleiding communicatiewetenschap leidt op tot experts op het gebied van communicatiewetenschap die naast algemene kennis op het gebied van communicatiewetenschap, specifieke kennis hebben op het gebied van een van de varianten “Politieke Communicatie”, “Corporate Communicatie en Nieuwe Media”, “Marketing en Gezondheidsvoorlichting” en “Mediapsychologie”. Afgestudeerden kunnen communicatieprocessen op een van deze gebieden beschrijven, analyseren, verklaren en sturen. De masteropleiding communicatiewetenschap is breed, in de zin dat het studenten een overzicht geeft van theorieën en fenomenen die de communicatiewetenschap bestudeert. De opleiding kenmerkt zich door een sterke koppeling tussen maatschappelijk relevante fenomenen op het gebied van communicatie en relevante theoretische onderbouwing die ten grondslag ligt aan het beschrijven, analyseren, verklaren en sturen van deze fenomenen.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster
OER van CW 2017-2018

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046597 asnDCtitleasvMCommunicatiewetenschap asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042