Economie en Bedrijfseconomie (BSc)

Programma
De bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie duurt drie jaar. Elk jaar heeft een studielast van 60 studiepunten (EC) waarbij één EC staat voor 28 uur studeren. Het eerste jaar, de basisopleiding, is voor alle studenten hetzelfde. Je volgt vakken Algemene Economie (Economics) zoals Microeconomics I en Macroeconomics I en vakken Bedrijfseconomie (Business Economics) zoals Marketing I, Accounting I en Finance I. Daarnaast volg je vakken die deel uitmaken van de zogenaamde Academische kern, te weten Quantitative Research Methods I en Academic Skills. Ook krijg je een introductie in programmeren in het vak Programming for Economists en volg je het vak Economics and Management of Organizations. In het tweede jaar specialiseer je je in de richting van Algemene Economie of Bedrijfseconomie. Als je je specialiseert in de richting van Algemene Economie volg je in het eerste semester de vakken Macroeconomics II, International Trade and Development Economics, en Regional and Urban Economics. Kies je Bedrijfseconomie dan volg je in dit semester de vakken Accounting II, Finance II en Marketing II. Ongeacht je keuze voor Algemene - of Bedrijfseconomie verdiep je je methodologische kennis bij het vak Quantitative Research Methods II en je ethisch en filosofisch denkkader bij het vak Ethics, beide onderdeel van de Academische kern. Als je kiest voor Bedrijfseconomie bepaal je halverwege het tweede jaar of je je gedurende het tweede semester verder gaat specialiseren in Accounting, Finance of Marketing. Het  tweede jaar wordt voor zowel de algemeen als de bedrijseconomen afgesloten met het schrijven van een Research Paper.

De eerste helft van je derde jaar heb je een vrij in te vullen keuzeruimte. Je kunt deze periode gebruiken om een verdiepende minor aan de faculteit te volgen, al dan niet in combinatie met een stage, een minor te volgen aan een andere faculteit van de Vrije Universiteit of aan een andere universiteit in het binnen- of buitenland. Kijk op VUnet voor meer informatie over uitwisselingsprogramma’s. De tweede helft van het derde jaar rond je de bacheloropleiding af met een verdere verdieping in je specialisatierichting en het schrijven een scriptie. Aan het begin van elke periode is er op Canvas voor elk vak een Course Manual beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de leerdoelen, de inhoud, de onderwijs- en toetsvorm, de literatuur, en de vereiste en aanbevolen voorkennis van het vak.

De BSc Economie en Bedrijfseconomie is een driejarige voltijdse opleiding en omvat 180 EC.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50051756 asnDCtitleasvBEconomieenbedrijfseconomie asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvSchoolofBusinessandEconomics asnfacultyasv50000043