Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Broader Mind Course - voor alle bachelor- en masterstudenten

Meld je aan
Laatst gewijzigd op 19 november 2021

Aan de VU ontwikkel je A Broader Mind. Wat je ook studeert, je wordt uitgedaagd om breder te kijken naar je vakgebied, de maatschappij én jezelf. Neem deel aan de Broader Mind Course, en je ontdekt jezelf en verandert de wereld.

In de Broader Mind Course ontdek je jouw rol in de samenleving, nu én in de toekomst. Je gaat aan de slag met thema’s die direct te maken hebben met jouw persoonlijke ontwikkeling, zoals succes & falen, geluk & gezondheid, leven in een digitale wereld, rebellie en levensbeschouwing. Deze koppel je aan belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, armoede of het streven naar het perfecte lichaam. Je leert zo academische kennis op uitdagende en creatieve manieren te verbinden met jouw eigen keuzes en opvattingen.

Voorbeelden? Je gaat op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen als ‘Hoe ga ik om met “mislukkingen” en wat zijn dat eigenlijk?’ en op maatschappelijke vragen als ‘Hoe verminderen we onze afhankelijkheid van plastic?’, ‘Hoe helpen we armoede de wereld uit?’ en ‘Genetisch ingrijpen, hoe ver moeten we gaan?’.

Dit doe je niet alleen, maar samen met studenten van heel andere opleidingen. In de Broader Mind Course werken chemici samen met economen, juristen samen met historici, theologen samen met medici, enzovoort. Later in je werk zul je ook voortdurend over de grenzen van je eigen discipline heen kijken – nu oefen je dat alvast! Met de Broader Mind Course op je CV heb jij dus ook een streepje voor op de arbeidsmarkt!

Een van de bijzonderheden van de Broader Mind Course is dat studenten de cursus mee vormgeven. Je kunt dan ook lid worden van een van de thematische bouwteams en zo het onderwijs aan de VU mee helpen ontwikkelen.

Je kiest een van de twee tracks - in een volgend studiejaar kun je de andere track doen. Elke track beslaat vier thema’s. Je benadert elk thema met een persoonlijke vraag en een maatschappelijke uitdaging, en bekijkt dit vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Om je een idee te geven:

 • Thema Succes & mislukking. Persoonlijke vraag: Hoe kan ik succesvol zijn door van mijn mislukkingen te leren? Maatschappelijke uitdaging: Kunnen we het maatschappelijke taboe op mislukking doorbreken?
 • Thema Duurzaamheid. Persoonlijke vraag: Wat is mijn rol bij het veroorzaken, identificeren en oplossen van het plasticprobleem? Maatschappelijke uitdaging: Hoe kunnen we het plasticafvalprobleem helpen oplossen?

De twee tracks met bijbehorende thema’s op een rij:

Track A:

Track B:

Aan het einde van de Broader Mind Course presenteer je jouw eindopdracht aan je groepsgenoten. Je kiest een of meerdere thema’s uit de course en geeft aan wat je hierin geraakt heeft en wat je hier in de toekomst mee wilt gaan doen. Je presenteert dit op een creatieve manier: met een video, een vlog, een verhaal, een gedicht, een brief aan je latere zelf - wat het beste bij jou past.

Neem deel of draag bij aan de Broader Mind Course

 • Voor wie is het vak bedoeld?

  Het vak is interdisciplinair, en dus toegankelijk voor alle VU-bachelorstudenten, of je nu eerste-, tweede- of derdejaars student bent en aan welke faculteit je ook studeert.

 • Wat houdt het vak in?

  In de Studiegids vind je alles wat je moet weten over de Broader Mind Course, Track A en Track B. Je kiest een van die twee tracks. Elke track beslaat vier thema’s, namelijk:

  Track A
  Success & Failure (School of Business and Economics)
  Poverty (Sociale Wetenschappen)
  Human Body (Rechtsgeleerdheid)
  Rebellion (Geesteswetenschappen)

  Track B
  Viewpoints & Worldview (Religie en Theologie)
  Health & Happiness (Geneeskunde)
  Digital World (Gedrags- en Bewegingswetenschappen)
  Sustainability (Bètawetenschappen)

  Elk thema rond je in twee weken af. Er is sprake van blended learning, van online en offline activiteiten. De voertaal is Engels. De totale studielast bedraagt 40 uur. Dat komt neer op ongeveer 3 uur per week, verdeeld over vier maanden, maar niet in tentamenperiodes. Na succesvolle afronding ontvang je een bewijs van deelname en vermelding op je diploma.

  Meer informatie over de Broader Mind Course vind je in deze flyer. 

 • Wanneer is het vak?

  Het vak vindt in periode 4 en 5 plaats, behalve tijdens tentamenweken. Er zijn 6 (offline) meetups op dinsdag of woensdag, van 17.30-19.30 uur. Daarnaast zijn er 5 (online) get-togethers op dinsdag of woensdag, van 17.30-18.30 uur. Ook doe je thuis nog online opdrachten.

 • Hoe kun je je aanmelden voor deelname aan het vak?

  Om je aan te melden voor Track A of Track B van de Broader Mind Course ga je naar je dashboard en vul je in de intekenmodule de vakcode of de naam van het vak in (via Plan course > All courses > Search in extracurricular couses). Je kunt je aanmelden van 20 december 2021 tot en met 17 januari 2022.

 • Wil je het vak mee ontwerpen?

  Uniek aan de Broader Mind Course is dat het programma niet alleen door docenten maar ook door studenten ontwikkeld wordt. Ook jij kunt hieraan meedoen, als mede-ontwerper van de Broader Mind Course! Dit kan op twee verschillende manieren:

  1. Als lid van het feedbackteam. In enkele ontwikkelingssessies geef je feedback op de cursusinhoud en bedenk je ideeën om het vak te verbeteren. (Tijdsbesteding: drie keer per jaar in september en oktober, anderhalf uur per sessie.)
  2. Als lid van het bouwteam. Je wordt cursusontwikkelaar en werkt met een klein team aan de verdere ontwikkeling van een van de thema’s van de Broader Mind Course. Je komt bij elkaar voor een aantal teamvergaderingen om te brainstormen over nieuwe ideeën, opdrachten te schrijven en nieuw cursusmateriaal te ontwikkelen. (Tijdsbesteding: augustus-februari, 8-10 uur per maand.)

  Meld je aan voor een van de informatiesessies over deelname aan het feedback- en/of bouwteam via broadermindcourse@vu.nl of dit formulier. Je hoeft de Broader Mind Course niet gevolgd te hebben om hieraan deel te nemen.

 • Wil je studenten van het vak begeleiden?

  We zijn op zoek naar enthousiaste ouderejaarsstudenten om een groep studenten te begeleiden, als student-gids tijdens de Broader Mind Course. Je helpt de studenten bij zowel activiteiten op de campus als online activiteiten, geeft feedback en beoordeelt de eindopdracht. We bereiden je hier uiteraard goed op voor: zowel voorafgaand als tijdens Broader Mind Course krijg je trainingen en coaching. Het is dus meteen heel leerzaam!

  Neem contact met ons op om meer informatie te ontvangen via broadermindcourse@vu.nl. Als student-gids ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

 • Wil je op de hoogte blijven?

  Meld je dan aan voor de nieuwsbrief over Broader Mind Course.

Een geweldige kans

“Je krijgt niet zo vaak de mogelijkheid om met mensen uit andere vakgebieden over maatschappelijke vraagstukken te praten. Het was een geweldige kans om naar andere mensen te luisteren, na te denken over uitdagende kwesties en te proberen daar oplossingen voor te vinden.”

- Diana Lucía Gross Gross, student Sociale Psychologie

Studenten met A Broader Mind aan het woord

Aan de VU word je niet alleen iets, maar ook iemand. Iemand met academische bagage en met oog voor de samenleving. Studenten van de Broader Mind Course vertellen je erover.

Heb je vragen over de Broader Mind Course?

Neem gerust contact met ons op

Stuur een e-mail naar broadermindcourse@vu.nl