Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Geldigheidsduur tentamenresultaten

Aanvraag verlening geldigheidsduur tentamen
Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Behaalde tentamens en vrijstellingen zijn in principe onbeperkt geldig. Een uitzondering hierop vormen vakken waarvan de kennis of inzichten aantoonbaar verouderd zijn of indien de vaardigheden van de student aantoonbaar verouderd zijn. De termijn kan per vak verschillen. Vakken die zijn vervallen voor 1 september 2017 blijven vervallen. 

Bijzondere omstandigheden

Wanneer je door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt, kun je bij de examencommissie een verzoek indienen om de geldigheidsduur van je behaalde tentamens te verlengen. Dat kan alleen wanneer je uit het profileringsfonds een tegemoetkoming krijgt (of hebt gekregen) voor studievertraging. De verlenging van de geldigheidsduur is namelijk gerelateerd aan de toegekende studievertraging door het profileringsfonds. 

Is er bij jou sprake van bijzondere omstandigheden en heb je een tegemoetkoming gekregen vanuit het profileringsfonds? Vul dan onderstaand formulier in om verlenging van de geldigheidsduur van je tentamen(s) aan te vragen.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier voor verlenging geldigheidsduur resultaten

Meer over tentamens

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)