Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Programmatisch toetsen

Laatst gewijzigd op 31 augustus 2021

Let op, ben je voor 1 september 2021 met de coschappen gestart? Kijk dan hier voor informatie over toetsing.

Programmatisch toetsen is ingevoerd per 1 september 2021 en van toepassing op studenten die na 1 september 2021 met de coschappen gestart zijn. 

Wat is programmatisch toetsen?

Met programmatisch toetsen ondersteunen en stimuleren we je in je ontwikkeling van coassistent tot basisarts en bereiden we je voor op een leven lang zelfsturend leren. Programmatisch toetsen gaat uit van longitudinale toetsing met de focus op ontwikkeling. Je verzamelt feedback op een veelvoud aan datapunten (wat je voorheen toetsen of feedback op taken zou noemen) gedurende een langere periode. Dat kan bijvoorbeeld een diagnostische toets zijn (wat weet je nu al en welke kennis heb je nog niet), feedback op een anamnese die je hebt  afgenomen of feedback op een geschreven essay. Ga ervan uit dat je ongeveer 1x per dag feedback vraagt. Dat mag ook feedback van een medestudent zijn (niet altijd natuurlijk…).

Van de feedback die je krijgt formuleer je persoonlijke leerdoelen. Een mentor begeleidt je hierbij gedurende de masteropleiding. Anders dan in de bachelor krijg je in de master drie jaar lang dezelfde mentor en deze zie je in het eerste jaar 4x, het tweede jaar 3x en het derde jaar 2x. . Aan het eind van een masterjaar beoordeelt de masterbeoordelingscommissie of je aan de norm van dat jaar voldoet. Zij geven vervolgens een oordeel: voldaan of niet voldaan.

Feedback

Omdat het omgaan met feedback heel belangrijk is bij programmatisch toetsen, bieden we je tijdens het voorbereidend coschap een feedbacktraining aan. Het kan namelijk soms best lastig zijn om feedback te vragen en wat doe je uiteindelijk met de feedback? Ook je begeleiders en mentor zijn voor programmatisch toetsen opnieuw getraind. Want zij zorgen ervoor dat je feedback krijgt waar je ook echt wat aan hebt. 

Beoordeling portfolio

De masterbeoordelingscommissie geeft aan het einde van elk masterjaar een beoordeling (voldaan of niet voldaan) aan de hand van je portfolio. In het portfolio zit allerlei feedback en resultaten op formatieve toetsmomenten, gegeven door verschillende mensen (begeleiders, medestudenten, een evaluatie van de mentor en een evaluatie door jou zelf). Dat levert een rijk beeld op van jouw competenties. Zorg dat je voldoende feedback verzamelt in je portfolio, want zonder deze informatie kan een beoordelingscommissie geen oordeel geven.

Wanneer de masterbeoordelingscommissie een voldaan geeft, ga je gewoon verder met het volgende jaar. Krijg je het oordeel ‘niet voldaan’, dan volgt een remediëringstraject en worden er afspraken gemaakt hoe je kunt remediëren en wanneer het traject afgerond behoort te zijn. 

Evaluatie

Omdat programmatisch toetsen nieuw is, zullen we het intensief evalueren onder studenten, begeleiders en mentoren. Naast de reguliere evaluaties willen we ook evalueren of doelen van programmatisch toetsen ook behaald worden, in vergelijking met het reguliere toetsprogramma. Ook de kwaliteit van de portfolio’s en de kwaliteit van de narratieve feedback van begeleiders krijgt aandacht.

Wil je meer informatie: kijk dan op Canvas onder professionele ontwikkeling M1 - portfolio.