Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ongewenste omgangsvormen - Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Voor ongewenst gedrag door werknemers of patiënten tegenover studenten Geneeskunde is er een speciale meldingsprocedure. Deze meldingsprocedure houdt in dat alle informatie die een student verstrekt als vertrouwelijk wordt behandeld. Eventueel, als daar aanleiding voor is, wordt deze informatie alleen met toestemming van de student met derden gedeeld.

Meer informatie

 • Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

  Onder ongewenste omgangsvormen worden de volgende uitingsvormen verstaan:

  • (seksuele) intimidatie: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
  • Agressie en geweld: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.
  • Stalking: het bij voortduring bespieden, besluipen, achtervolgen of, al dan niet telefonisch, lastigvallen van een andere persoon.
  • Pesten of treiteren: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.
  • Discriminatie: het onderscheid tussen mensen wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet.
  • Extremisme: tot alles bereid zijn om personen en/of groeperingen die vanwege hun geloof of afkomst als bedreiging voor de eigen cultuur, waarden en normen worden gezien, te achtervolgen.
 • Wat is seksuele intimidatie?

  De meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag is seksuele intimidatie. Uit diverse onderzoeken sinds 2006 blijkt dat ongeveer 20 % van alle masterstudenten te maken hebben met seksuele intimidatie door werknemers of patiënten tijdens hun studie. Dit betreft voornamelijk intimidatie naar vrouwelijke masterstudenten, maar ook mannelijke masterstudenten worden geïntimideerd. Seksuele intimidatie, maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, worden echter maar weinig gemeld. Hierdoor wordt de incidentie onderschat. Een deel van de geïntimideerde of gediscrimineerde masterstudenten zien van melding af omdat ze de ernst ervan niet onderkennen, maar deels ook omdat ze bang zijn dat hun naam bekend wordt en/of omdat ze bang zijn dat een melding consequenties zal hebben voor het behalen van het coschap en zelfs voor hun carrière.

  Het ziekenhuis hoort een veilig en stimulerende zorg-, leer- en werkomgeving te zijn. De faculteit is voorstander van een laagdrempelige en adequate meldingsprocedure die studenten zal motiveren om incidenten te melden. Met behulp van deze meldingen kunnen wij de veilige leeromgeving blijven optimaliseren.

 • Waar meld je ongewenste omgangsvormen?

  Je kunt ongewenste omgangsvormen ervaren van een patiënt, van een specialist/staflid, van een AIOS/ANIOS, van een docent, van een medestudent of een verpleegkundige.

  In de bachelorfase kun je contact opnemen met de studieadviseurs studieadviseurs@vumc.nl of met de vertrouwenspersonen van de VU Vertrouwenspersonen-studenten.dsz@vu.nl.

  In de masterfase kun je rechtstreeks contact opnemen met de studieadviseurs studieadviseurs@vumc.nl.

 • Wat gebeurt er met een melding ongewenste omgangsvormen?
  • Het kan zijn dat je als student besluit dat bespreking van het incident voor jou voldoende is en dat er verder helemaal niets met deze melding gebeurt.
  • Je wilt graag dat er iets met de melding gedaan wordt, maar je wilt anoniem blijven.
  • Jouw melding staat bij de studieadviseur geregistreerd. In geval van meerdere onafhankelijke meldingen met betrekking tot dezelfde persoon, wordt er actie ondernomen.
  • Na overleg met de studieadviseur overweeg je om een officiële klacht in te dienen (niet anoniem. Je geeft de studieadviseur toestemming om te informeren hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan.)